Irina Engeness

Fakultet for lærerutdanninger og språk
English version of this page Stilling
Dekan
Kontakt
+4769608098
Studiested
Halden
Kontornr.
DU1-34

Faglige interesser

 • Læring i digitale omgivelser
 • Fasilitering av læring i digitale omgivelser
 • Design av digitale læremidler/ressurser
 • MOOCs
 • CSCL - Computer Supported Collaborative Learning
 • Vurdering for Læring (VfL): utvikling av skriveferdigheter i engelsk, skriveprosess, formativ vurdering
 • Sosio-kulturell teori, lære å lære, agency of students and teachers

Høgskolen i Østfolds satsing på forskning i "Det Digitale Samfunn"

Mine forskningsinteresser innen HiØs PhD-satsing på Det Digitale Samfunn relateres til læring og undervisning med digital teknologi og i nettbaserte omgivelser. En viktig satsing framover i grunn- og høyere utdanning er å utvikle læreres profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) og digital identitet, kvalitetsikre pedagogisk bruk av digital teknologi for å legge til rette for mer varierte undervisningsformer som stimulerer læring og danning av en mangfoldig studentgruppe. Jeg er interessert å studere lærings- og undervisningsformer med digital teknologi og i digitale omgivelser (MOOCs og nettbaserte kurs), struktur og pedagogisk design av nettbaserte kurs for å fremme læring og utvikling av de lærende.  Jeg er også interessert å studere hvordan utvikler lærerstudenter og lærere profesjonsfaglig digital kompetanse og utvøver den i praksis. Er hovedveileder til PhD kandidat i prosjektet: Learning and Teaching in the ICTPED MOOC: Implications for design and further improvements. 

Undervisning

 • IKTPED MOOC
 • DigiLU
 • PfDK MOOC for engelsk lærere

Veiledning

Ph.D. kandidat i prosjektet Learning and Teaching in the ICTPED MOOC: Implications for design and further improvements

Bakgrunn

2021 - Dekan Fakultet for Lærerutdanninger og Språk, HiØ

2020 - Professor LU, HiØ

2018 - Førsteamanuensis LU, HiØ 

2017 - 2018 Avdelingsleder Stovner vgs

2013 - 2017 PhD Universitetet i Oslo, Avhandling: Learning and Teaching With Digital Tools: Insights for Learning Arising from the Cultural-Historical Teory

2015-2017 Universitets pedagogisk basis kompetanse

1993 - 2013 Lærer i engelsk og naturfag i vgs og grunnskole (Norge og UK)

Verv

2016 - 2017 Medlem i UV Fakultetets styre, Universitetet i Oslo

2015 - 2016 Medlem i IPED Instituttets styre, Universitetet i Oslo

2014 - 2015 Vara i IPED Instituttets styre, Universitetet i Oslo

2013 - 2017 Representant i Programområde for forskerutdanning, Universitetet i Oslo

2006 - 2010 Medlem i Styre ved Skagerak International School 

Prosjekter

Emneord: Digital teknologi, MOOC, læring og undervisning med digital teknologi og i nettbaserte omgivelser, profesjonsfaglig digital kompetanse, digital identitet, kultur-historisk teori

Publikasjoner

 • Engeness, Irina (2021). The Development of Mental Actions and the Orienting Basis of Actions, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 1–17. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_1.
 • Engeness, Irina (2021). The Process of Internalisation. Theoretical and Practical Implications of the Study on the Phases of the Development of Mental Actions, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 47–63. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_4.
 • Engeness, Irina (2021). Psychological Grounds of the Process of Automation, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 97–103. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_8.
 • Engeness, Irina (2021). Development of Physical Actions, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 85–95. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_7.
 • Engeness, Irina & Zavershneva, Ekaterina (2021). Freedom as a Pursuit in Human Development: P.Y. Galperin on the Historical Psychology of L. S. Vygotsky, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina; Thomas, Gethin Ll & Podolskiy, Andrey (2021). Demands and Realities: Significance and Implications of Galperin’s Legacy for Learning and Teaching in 21st Century, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 105–121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2021). Tools and Signs in Massive Open Online Courses: Implications for Learning and Design. Human Development. ISSN 0018-716X. doi: 10.1159/000518429.
 • Singh, Ammar Bahadur & Engeness, Irina (2021). Examining Instructors’ Roles in Facilitating Students’ Learning Process in Pedagogical Information and Communication Technology Massive Open Online Course. Культурно-историческая психология. ISSN 1816-5435. 17(1), s. 76–89. doi: 10.17759/chp.2021170208. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thomas, Gethin Llewellyn; Bailey, Jake & Engeness, Irina (2021). Scaffolding athlete learning in preparation for competition: what matters. Sports Coaching Review. ISSN 2164-0629. doi: 10.1080/21640629.2021.1991713.
 • Engeness, Irina (2021). The Phases of the Development of Mental Actions, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 19–31. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_2.
 • Engeness, Irina (2021). The Conditions for the Development of the Properties of the Action. The Phases of the Development of the Action, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 33–46. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_3.
 • Engeness, Irina (2021). Development of Sensory Images, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 75–83. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_6.
 • Engeness, Irina (2021). Psychological Grounds of the Development of Ideal Actions and Concepts, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4. s. 65–74. doi: 10.1007/978-3-030-64022-4_8.
 • Engeness, Irina (2021). Devoted to the Matter of Science: The Life and Professional Career of Piotr Galperin, P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISSN 978-3-030-64022-4.
 • Lund, Andreas & Engeness, Irina (2020). Galperin's legacy and some current challenges of educational research and practice: Agency, technology, and design. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. s. 1–8. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100427.
 • Engeness, Irina (2020). Developing teachers’ digital identity: towards the pedagogic design principles of digital environments to enhance students’ learning in the 21st century. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. doi: 10.1080/02619768.2020.1849129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2020). Part 3: The study on the development of human mental activity: Lecture 10. The development of mental actions and the orienting basis of actions. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100430. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2020). Lecture 12. The conditions for the development of the properties of the action. The phases of the development of the action. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 27. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100432. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2020). Lecture 11. The phases of the formation of mental actions. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 27. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100431. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2020). Lecture 13. The process of internalisation. Theoretical and practical implications of the study on the phases of the development of mental actions. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 27. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100433. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2020). Engagement in Learning in the Massive Open Online Course: Implications for Epistemic Practices and Development of Transformative Digital Agency with Pre- and In-Service Teachers in Norway. Культурно-историческая психология. ISSN 1816-5435. 16(3), s. 71–82. doi: 10.17759/chp.2020160308. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). Reprint of: Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 27:100476, s. 1–11. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100476. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2019). Teacher facilitating of group learning in science with digital technology and insights into students’ agency in learning to learn. Research in Science & Technological Education. ISSN 0263-5143. doi: 10.1080/02635143.2019.1576604. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2019). Videos as teaching and learning resources for developing pre- and in-service teachers’ professional digital competence in the ICTMOOC. CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. 2356, s. 128–133. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina; Nohr, Magnus; Singh, Ammar Bahadur & Mørch, Anders Irving (2019). Use of videos in the Information and Communication Technology Massive Open Online Course: Insights for learning and development of transformative digital agency with pre- and in-service teachers in Norway. Policy Futures in Education. ISSN 1478-2103. 18(4), s. 497–516. doi: 10.1177/1478210319895189. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2018). Learning for the future: Insights arising from the contributions of Piotr Galperin to the cultural-historical theory. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 25. doi: 10.1016/j.lcsi.2018.11.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina (2018). What teachers do: facilitating the writing process with feedback from EssayCritic and collaborating peers. Technology, Pedagogy and Education. ISSN 1475-939X. 27(3), s. 297–311. doi: 10.1080/1475939X.2017.1421259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Edwards, Anne (2017). The Complexity of Learning: Exploring the Interplay of Different Mediational Means in Group Learning with Digital Tools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 61(6), s. 650–667. doi: 10.1080/00313831.2016.1173093. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mørch, Anders Irving; Engeness, Irina; Cheng, Victor C.; Cheung, William K. & Wong, Kelvin C. (2017). EssayCritic: Writing to learn with a knowledge-based design critiquing system. Educational Technology & Society. ISSN 1176-3647. 20(2), s. 213–223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engeness, Irina & Mørch, Anders Irving (2016). Developing Writing Skills in English Using Content-Specific Computer-Generated Feedback with EssayCritic. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 11(2), s. 118–135. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-02-03.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engeness, Irina (2021). P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity. Springer Nature. ISBN 978-3-030-64022-4. 179 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brynildsen, Stine; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2021). Teachers’ Professional Digital Competence, Transformative Digital Agency and TeachMeets Presenters.
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2021). Norwegian Teachers’ Learning in the ICTPEDMOOC: Insights into epistemic practices and teacher digital agency.
 • Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2021). Facilitation of Peer Feedback with Video Annotation in Teacher Education.
 • Singh, Ammar Bahadur & Engeness, Irina (2021). Examining instructors’ role in facilitating students’ learning process in the ICTPED MOOC .
 • Engeness, Irina (2021). Tools and Signs in Learning with Technology: a Cultural-Historical Approach .
 • Haugsbakken, Halvdan; Engeness, Irina; Nohr, Magnus & Koch, Susanne Anette Kjekshus (2021). Kan nettkurs erstatte undervisning i sanntid? Hvilke vurderinger er i så fall viktige å ta?/Er MOOC død, lenge leve MOOC! Hvilken vei går nettundervisningen etter covid-19?
 • Engeness, Irina & Waite, Marion (2021). Learning through a crisis, the experiences of involuntary online learning for undergraduate nursing students .
 • Engeness, Irina & Lund, Andreas (2020). The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. doi: 10.1016/j.lcsi.2019.01.005.
 • Engeness, Irina (2020). Tools and Signs in the Cultural Historical perspective: Implications for education and research.
 • Engeness, Irina (2020). VIDEOS IN THE ICTMOOC AS RESOURCES FOR LEARNING AND DEVELOPMENT OF TEACHER TRANSFORMATIVE DIGITAL AGENCY.
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2020). Læring i IKTPED MOOC: Implikasjoner for epistemiske praksiser og utvikling av digitalt handlingsrom hos lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold .
 • Engeness, Irina (2020). Tools and Signs in Online Learning.
 • Engeness, Irina (2019). 'Learning to Learn' in Digital Environments: Design principles informed by Galperin's concepts of orientation.
 • Engeness, Irina & Nohr, Magnus (2019). Use of videos in ICTMOOC for teacher education and professional development in 21st century.
 • Engeness, Irina & Nagel, Ilka (2019). Orchestrating Group Learning in Science with Digital Animations and Insights into Agency in Learning to Learn .
 • Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2019). TeachMeetsas a PossibleArena for Teachers’ Development of Professional DigitalCompetence .
 • Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2019). How Teachers Learn: TeachMeets as a Possible Arena for Teachers' Development of Professional Digital Competence.
 • Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka & Engeness, Irina (2019). TeachMeet som arena for å utvikle lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.
 • Engeness, Irina & Mørch, Anders Irving (2016). The role of the teacher in facilitating writing process with peer feedback and automated feedback from EssayCritic.
 • Engeness, Irina (2015). The complexity of learning: exploring the interplay of different mediational means in CSCL setting.
 • Engeness, Irina & Mørch, Anders Irving (2015). Development of English writing skills for upper secondary school students in Norway using computer-based scaffolding based on semantic analysis of text documents.
 • Mørch, Anders Irving & Engeness, Irina (2014). EssayCritic Norway Trial 2014.
 • Engeness, Irina (2018). Learning and Teaching with Digital Tools:Insights for Learning Arising from the Cultural-Historical Theory. Universitetet i Oslo.
 • Mørch, Anders Irving & Engeness, Irina (2015). Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving. Utdanningsdirektoratet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Engeness, Irina & Jessen, Stian (2014). Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7008-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2018 23:59 - Sist endret 29. juli 2021 14:54