Anders Dechsling

Fakultet for lærerutdanninger og språk
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608782
+4741471185
Studiested
Halden
Kontornr.
A-301

Doktorgradsprosjekt

Jeg er for tiden ansatt som stipendiat og jobber med forskningsprosjektet "A Virtual Reality Intervention for Children with Autism". Prosjektet har til hensikt å gi barn og unge med autisme anledning til å trene på sosiale situasjoner i et virtuelt miljø - ved bruk av Virtual Reality (VR) teknologi. Vårt bidrag til forskningsfeltet er data på akseptabilitiet knyttet til bruk av slik teknologi, oversiktsartikler, konseptuelle rammeverk i hvordan forankre VR i evidensbaserte intervensjonsformer, læreres vurdering av implementering av VR teknologi i skolen, og testing av VR intervensjon for trening av sosiale ferdigheter.

Prosjektleder og hovedveileder er professor Anders Nordahl-Hansen.

Faglige interesser

Autismespekterforstyrrelser og Virtual Reality (VR), med hovedvekt på sosiale ferdigheter.

Spesialpedagogikk og anvendt atferdsanalyse.

Systematisk miljøarbeid, endrings- og opplæringstiltak, og utfordrende atferd, alternativ og supplerende kommunikasjon, normative vurderinger og begrunnelser for tiltak.

Bakgrunn

Vernepleier med mastergrad i Læring i komplekse systemer.

Tidligere jobbet som miljøterapeut og familieveileder.

Verv

Medlem i Fakultetsstyret for Lærerutdanninger og Språk

NAFO Østfold, leder.

Reviewer for:

Journal of Autism and Developmental Disorders, Research in Developmental Disabilities, Frontiers in Psychiatry, International Journal of Developmental Disabilities, Nordic Journal of Psychiatry, Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Publikasjoner

 • Arntzen, Erik; Dechsling, Anders & Fields, Lanny (2021). Expansion of Arbitrary Stimulus Classes and Function-Transfer Measured by Sorting Performances. Journal of The Experimental Analysis of Behavior. ISSN 0022-5002. 115(1), s. 326–339. doi: 10.1002/jeab.665.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Lugo, Ricardo Gregorio & Halvorsen, Lars Rune (2021). A Critical View of the National Student Survey as a Quality Indicator in Norwegian Higher Education. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 7, s. 362–375. doi: 10.23865/ntpk.v7.2306.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Kalandadze, Tamara; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Shic, Frederick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual and augmented reality in social skills interventions for individuals with autism spectrum disorder: A scoping review. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–16. doi: 10.1007/s10803-021-05338-5.
 • Skafle, Ingjerd; Gabarron, Elia; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Online Attitudes and Information-Seeking Behavior on Autism, Asperger Syndrome, and Greta Thunberg. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(9). doi: 10.3390/ijerph18094981. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2021). Nudging, hva er det og bør vi benytte oss av det? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 48(2).
 • Dechsling, Anders; Shic, Frederick; Zhang, Dajie; Marschik, Peter B.; Esposito, Gianluca & Orm, Stian [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 111:103885, s. 1–11. doi: 10.1016/j.ridd.2021.103885. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12197, s. 161–170. doi: 10.1007/978-3-030-50439-7_11.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie & Øien, Roald A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). An Overview of Virtual Reality Interventions for two Neurodevelopmental Disorders: Intellectual Disabilities and Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12197, s. 257–267. doi: 10.1007/978-3-030-50439-7_17.
 • Dechsling, Anders; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Om metode: Bruk av inter-observatør enighet og inter-rater reliabilitet i NTA, og forslag til utvidelse av repertoaret i atferdsanalytiske studier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 47(1), s. 5–16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Herikstad, Yngve; Hoel, Mia Kristin; Falck, Haakon Tuman & Dechsling, Anders (2020). Possible tensions between individual needs and collective treatment methods of substance use disorders and addiction. Nordic Journal of Social Research. ISSN 1892-2783. 11(1), s. 175–194. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dechsling, Anders & Arntzen, Erik (2019). Emergente relasjoner og mulige konsekvenser for begrepet stimulusklasser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 46(1), s. 1–13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 46(1), s. 55–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dechsling, Anders; Larssen, Lill Melissa & Herikstad, Yngve (2019). Bruk av tegnøkonomi for å korte ned latenstiden etter friminutt for en elev med Downs syndrom. En systematisk replikasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 46(2), s. 65–69. Fulltekst i vitenarkiv
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 44(2), s. 63–78. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Myhre, Martin Øverlien & Dechsling, Anders (2021). Autisme og selvmord: En systematisk litteraturgjennomgang.
 • Dechsling, Anders (2021). Bruk av Virtual Reality for å trene sosiale ferdigheter. Atferdsanalysens bidrag.
 • Børtveit, Line; Nordahl-Hansen, Anders Johan; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordgreen, Tine (2021). Tredjegenerasjons atferdsanalyse i internettlevert behandling for pasienter med depresjon.
 • Arntzen, Erik; Dechsling, Anders & Westgård, Anne (2021). Performance when novel stimuli are presented in the sorting test.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Lugo, Ricardo Gregorio & Halvorsen, Lars Rune (2021). Studiebarometeret måler ikke studiekvalitet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Herikstad, Yngve; Tøfte, Håkon; Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2020). Her er tips til hvordan du kan snakke om selvmord. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.
 • Dechsling, Anders (2020). Husk denne følelsen av tapt frihet. For noen er det hverdagen. Fredrikstad Blad.
 • Dechsling, Anders (2020). Vernepleieren i doktorgradsløp: «hvorfor er det viktig at også vernepleiere tar dette løpet».
 • Orm, Stian; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2020). Virtual Reality to Enhance Social and Emotional Skills in Children with Autism Spectrum Disorders.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme. [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2020). Misconceptions About Behavior Analysis Among Neurodiversity Proponents.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie & Øien, Roald A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Virtual Reality Interventions: Autism and Intellectual Disabilities.
 • Dechsling, Anders (2019). Session Chair: Experiences in Special Education (2).
 • Dechsling, Anders; Arntzen, Erik & Fields, Lanny (2019). Formation and Expansion of Stimulus Classes Documented by Sorting Tests.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2019). Nudging, bør vi egentlig drive med det?
 • Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2019). Tre steg for å se mennesket foran diagnosen. Vernepleier.no.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier.
 • Dechsling, Anders (2019). Om forskningsprosjektet: A Virtual Reality Intervention for Children with Autism. [TV]. NRK.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autismespekterforstyrrelser i barnehagen.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autisme og spesialpedagogikk i barnehage.
 • Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Dechsling, Anders (2019). VR kan gi autister en bedre hverdag. [Radio]. NRK1 Østfoldnytt.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Dechsling, Anders (2019). Stian Orm og Jon Arne Løkke for NAFO Østfold 2018. [Internett]. Vimeo.com.
 • Dechsling, Anders (2018). Verdien av kartlegging.
 • Arntzen, Erik; Dechsling, Anders & Fields, Lanny (2018). Sorting documents the formation and expansion of stimulus classes.
 • Dechsling, Anders (2017). Bruk av DRI-prosedyre med tegnøkonomi og response cost for å redusere uvaner hos normaltfungerende gutt.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:03 - Sist endret 25. nov. 2021 17:12