English version of this page
Pågående prosjekt

A Virtual Reality Intervention for Children with Autism

Målet med dette prosjektet er å gjennomføre og evaluere en sosial ferdighetsintervensjon ved bruk av hodemonterte skjermer for barn og ungdom med autismespektrumforstyrrelse.

Foto: Giu Vicente på Unsplash.

Om prosjektet

Personer med autismespektrumforstyrrelse (ASD) kan oppleve uønskede konsekvenser knyttet til utfordringer i sosial interaksjon. Dermed er sosiale ferdigheter et sentralt mål for intervensjoner for denne gruppen. Det kan resultere i økte muligheter for sosialt samspill og deltakelse i samfunnet, og ytterligere disponere deres negative følelser om ensomhet. I tillegg vil det legges til rette for inkludering i «vanlige» skoler og kan forhindre underskudd når det gjelder faglige og yrkesmessige prestasjoner.

Intervensjonen skal ha som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å oppdage og vurdere andres ansiktsuttrykk. Hypotesen er at trening av ferdigheter i for eksempel å gjenkjenne ansiktsuttrykk vil føre til økt flyt i atferdsreaksjon på disse sosiale signalene. Andre sosiale settinger som trening i turntaking vil også være mulig i det innledende prosjektet og vil bli vurdert som et av resultatene.

Teoretisk grunnlag og metoder

Intervensjonen baserer seg på teorier om læring og utviklingspsykologi hvor det brukes en kombinasjon av atferdsmessige tilnærminger og utviklingsprosesser i en eklektisk ramme.

Vi vil hovedsakelig bruke kvantitative metoder og måle barn på ulike sosiale ferdigheter og domener for å vurdere deres fremgang ved bruk av pre- og posttestdesign.

Prosjektets tidsramme

2019 - 2023

Prosjekttype

Forskningsprosjekt

Mål

Prosjektet har som mål å bidra til økt kunnskap om effektive Virtual Reality-intervensjoner for barn med autisme, både kort- og langsiktig.

Hovedmålet er å gjennomføre og vurdere en sosial ferdighetsintervensjon ved å bruke hodemonterte skjermer for barn og ungdom med autismespektrumforstyrrelse.

På lengre sikt vil vi øke:

kunnskap om faktorer som påvirker effektive intervensjoner
gjennomførbarheten av Virtual Reality som intervensjonstilnærminger for barn med autisme og andre nevroutviklingstilstander.

Samarbeid

Forskningsgruppe: DeveLeP – Development Learning and Psychological Processes

Publikasjoner

Dechsling, A., Orm, S., Kalandadze, T., Sütterlin, S., Øien, R. A., Shic, F., & Nordahl-Hansen, A. (2021). Virtual and Augmented Reality in Social Skills Interventions for Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Scoping Review. Journal of Autism and Developmental Disorders.

Dechsling, A., Shic, F., Zhang, D., Marschik, P. B., Esposito, G., Orm, S., Sütterlin, S., Kalandadze, T., Øien, R. A., & Nordahl-Hansen, A. (2021). Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities 111:103885, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103885.

Dechsling, A., Sütterlin, S., & Nordahl-Hansen, A. (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 12197, 161–170. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_11.

Nordahl-Hansen, A., Dechsling, A., Sütterlin, S., Børtveit, L., Zhang, D., Øien, R. A., & Marschik, P. B. (2020). An Overview of Virtual Reality Interventions for two Neurodevelopmental Disorders: Intellectual Disabilities and Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 12197, 257–267. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_17.

Forskningsformidling

Dechsling, Anders. Bruk av Virtual Reality for å trene sosiale ferdigheter. Atferdsanalysens bidrag. NAFO-seminar 2021; 2021-10-28 - 2021-10-31

Dechsling, Anders. Research Focus: Autism Spectrum Disorder & Virtual Reality, Anders Dechsling. Thrive Nordics 2020

Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan; Nordahl-Hansen, Anders.
Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review. 14th Annual Autism Conference; 2020-02-23 - 2020-02-2

Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie; Øien, Roald A; Marschik, Peter B. Virtual Reality Interventions: Autism and Intellectual Disabilities. International Conference on Human-Computer Interaction; 2020-07-19 - 2020-07-24

Orm, Stian; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders. Virtual Reality to Enhance Social and Emotional Skills in Children with Autism Spectrum Disorders. 24th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions; 2020-12-02 - 2020-12-04

Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A. Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no 2019

Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders.
Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review. 13th International Technology, Education and Development Conference.; 2019-03-11 - 2019-03-13

Mediebidrag

Dechsling, Anders. Om forskningsprosjektet: A Virtual Reality Intervention for Children with Autism. NRK [TV] 2019-12-1

Dechsling, Anders. VR kan gi autister en bedre hverdag. NRK1 Østfoldnytt [Radio] 2019-12-11

Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders.
Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme. Fredriksstad Blad [Avis] 2020-01-17

Pausepraten: live - VR-teknologi og autisme. Tandberg, Håkon Nassen; & Dechsling, Anders

Høgskolen i Østfold – liten enhet med stor satsing innen forskning på digitalisering

Forelesninger
Dechsling & Nordahl-Hansen: VR & Autism. University of Agder (February 2020).

Dechsling: VR & Autism. Kalnes high school (March 2020).

Dechsling: VR & Autism. University Hospital of North Norway (June 2020).

Dechsling: VR & Autism. Master’s in Special Education, Østfold University College (September 2020).

Dechsling: VR & Autism. Research group Special Education Research, Østfold University College (February 2021).

Dechsling: VR & Autism. Department of Organisation and Service Innovation, Østfold University College (March 2021).

Dechsling: VR & Autism. Working group DigiHealth, Østfold University College (April 2021).

Dechsling: VR & Autism. Official opening of the "future classroom" learning lab, Østfold University College (November 2021).

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DDS, DigiEd
Publisert 10. des. 2021 09:54 - Sist endret 3. mars 2022 11:13