Ledelsesstruktur

Prosjektet ledes av en prosjektgruppe, som har ansvaret for å følge opp at de planer og intensjoner som ligger til grunn for prosjektet og samarbeidsavtalen med Forskningsrådet, blir innfridd.  I tillegg vil et Advisory Board bli involvert gjennom prosjektperioden.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er sammensatt av prosjektleder, representant fra hver institusjon/miljø og arbeidspakkelederne. Prosjektgruppen skal se til at målene for prosjektet, slik de fremkommer av samarbeidsavtalen med Forskningsrådet, innfris, og at den virksomhet som fremgår av prosjektbeskrivelsen, finansieringsplanen og arbeidsplanen blir realisert innenfor vedtatte tids- og kostnadsrammer.

Advisory Board

Advisory Board er sammensatt av forskere ved ulike andre institusjoner, som har spisskompetanse på fagområder relevant for prosjektet. Advisory Board skal fungere som et rådgivende organ, som ved gitte milepæler i prosjektperioden skal gi prosjektgruppen innspill. 

Advisory Board
Navn Stilling Tilhørighet
Helge Ivar Strømsø Professor Universitetet i Oslo
Therese Hopfenbeck Professor University of Oxford
Irena Spasic Professor School of Computer Science and Informatics, Cardiff University
Malik Yousef Professor Zefat Academic College, Israel

 

Publisert 24. jan. 2022 21:35 - Sist endret 26. okt. 2022 15:06