English version of this page
Pågående prosjekt

Autisme i media

I dette prosjektet har vi fokus på hvordan ulike former for autisme blir presentert og diskutert i ulike medier. 

Krimhelter. Illustrator: Endre M. Lilletvedt.

Om prosjektet

Hovedformålet med prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan media presenterer og diskuterer Autismespekterforstyrrelser. Et annet formål er å bidra til å kaste lys på både positive og negative konsekvenser av medias framstilling av Autisme.

Selv om autisme har blitt en del av populær-kulturen, finnes det lite empiriske data om medias presentasjon av autisme. Gjennom kvantitative og kvalitative analyser av medieinnhold vil vi samle store mengder data for analyser. Vi vil benytte både longitudinelle og komparative data, som gir mulighet til å se på trender og sammenligninger mellom ulike kontekster over landegrenser. 

Prosjektets tidsramme

2019 - 2022.

Prosjekttype

Forskningsprosjekt.

 

Mål

Prosjektet har flere mål. Ett av målene er å få en bedre forståelse for mekanismer i media som påvirker folks forståelse av autisme. Vi vil bidra med økt kunnskap om hvordan informasjon og feilinformasjon tas opp av brukere av media.

Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra med å instruere media i hvordan de bør rapportere og presenterer autisme. De vil også kunne benyttes som guide for hvordan ulike grupper kommuniserer med media, som personer med autisme, familier og personer i profesjoner. Videre vil resultatene kunne gi viktig informasjon til forskere som utvikler medie-intervensjoner som sikter på å redusere stigma, fordommer og stereotypiske framstillinger relatert til autisme og andre psykiatriske tilstander.

Samarbeid

Samarbeidspartnere som er tilknyttet prosjektet: 

 

Foredrag om Autisme i media av professor Anders Nordahl-Hansen kan ses her.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DDS, DigiEd
Publisert 14. okt. 2019 14:31 - Sist endret 6. jan. 2022 18:56