index.html

Bildet viser inngangspartiet ved Høgskolen i Østfolds studiested i Halden

Om instituttet

Det nyopprettede Institutt for pedagogikk, IKT og læring (PIL) er ett av tre institutter ved Fakultet for lærerutdanninger og språk. Instituttet har 65 ansatte innenfor fagområdene pedagogikk, spesialpedagogikk og IKT og læring. Instituttet leverer ressurser, kompetanse og forskning til instituttovergripende lærerutdanninger rettet mot barnehage og skole. Instituttet tilbyr i tillegg videreutdanninger innen IKT rettet mot både barnehage og skole, og har ansvar for praktisk-pedagogisk utdanning og masterstudiet i spesialpedagogikk. Fagmiljøet arbeider også innenfor etter- og videreutdanninger. Instituttets ansatte er sterkt engasjert i undervisning og forskning, både profesjonsrettet og disiplinfaglig.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.