Har åpnet «fremtidens klasserom» for studenter

– Dette rommet skal være studentenes læringslaboratorium. Læringsverkstedet er utstyrt med fremtidsrettet digitalt utstyr og gir muligheter til mange spennende aktiviteter, sier prosjektleder Marianne Hagelia.

– Vi har et mål om å sende ut digitalt kompetente lærere fra HiØ som kan undervise i blant annet det som i samfunnsfag kalles digitalt medborgerskap, sier prosjektleder for Læringsverkstedet Marianne Hagelia. Foto: Nina Fredheim.

Studentene får teste ut idéer

– Her kan studentene tester ut nye pedagogiske ideer, og vi håper at dette resulterer i gode diskusjoner om utdanning. Læringsverkstedet vil være åpent slik at studentene kan komme og sitte i fritimer, de skal kunne få hjelp med teknisk utstyr når de planlegger til praksis, og ikke minst skal de kunne bruker læringsverkstedet når de skal skrive masteroppgaven, forteller Hagelia.

Hagelia er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold og brenner for teknologi, design og media. Hun har jobbet som lærer i alt fra barne-, ungdom- og videregående skole og har hatt både førskole- og lærerstudenter. 

Hun er opptatt av koblingen mellom teknologi og pedagogikk. 

– Når vi nå ser rundt oss er det lett å tenke at her inne er teknologien det viktigste: men målet er ikke teknologien, men pedagogikk og studentenes læringsarbeid. Alt det digitale utstyret forstyrrer tradisjonell pedagogikk, og det vil kreve at studentene utfordrer sin egen  

måte å tenke på og måte å arbeide på. Dette vil kreve kreativ innovasjon og ikke minst samarbeid. Så samarbeidsevne er en av de viktigste ferdighetene vi vil øve på her inne, sa hun under åpningen mandag. 

Må holde tritt med elever som er født inn i teknologiens verden

Dagens elever, og studenter, er født etter at internett kom. 

– Samfunnet, skolene, og studentene, er ikke det de en gang var og lærerutdanningen må holde tritt. Den nye teknologien påvirker oss og samfunnet og utfordrer  

studentenes læringsarbeid, lærerens rolle, læringsmetoder, og ikke minst læringsmiljøet, sier Hagelia. 

– Vi har et mål om å sende ut digitalt kompetente lærere fra HiØ som kan undervise i blant annet det som i samfunnsfag kalles digitalt medborgerskap og da må studentene ha utviklet digital kompetanse og digital forståelse av samfunnet, understreket hun. 

Stolt dekan

– Dette er en stor dag for Fakultetet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold. Læringsverkstedet er framtidens klasserom hvor digital teknologi støtter pedagogisk tilnærming til undervisning og læring. Jeg er stolt av mine kollegaer ved fakultetet som har gjort dette mulig, sier dekanen Irina Engeness. 

Bilder fra åpningen av Læringsverkstedet

Åpning av Læringsverksted

Alle foto: Nina Fredheim/HiØ.

Fakta om Læringsverkstedet:

  • Hensikten er å ligge i front i bruk av moderne digital teknologi i lærerutdanningene. 
  • Læringsverkstedet er for lærerutdanningens studenter. Det er pedagogikken som skal stå i sentrum, understøttet av teknologiske løsninger. 
  • Det er innredet og utrustet som "øvingsklasserom" med tilgang til nyeste versjoner av digitale hjelpemidler, opptaksmuligheter, produksjon av podcaster, undervisningsfilmer mm. 
  • Målet er å skape dialoger mellom lærere, ulike institusjoner, skoleledere, elever, barnehager.
  • Det er ansatt en driftsansvarlig og studentassistenter. Lærere skal kunne komme med klasser og ha sin undervisning med digitale enheter, og studenter skal kunne komme for å gjøre oppgaver, eksempelvis forskning eller masterarbeid som har et digitalt perspektiv. 
  • Læringsverkstedet vil også holde en god del kurs og kunne være tilgjengelig for studenter som trenger hjelp til utvikling av digital undervisning til sin praksis eller oppgaver. 
  • Læringsverkstedet er også et makerspace for lærerstudenter. 
  • Målet er å samarbeide med lærerutdanningsbarnehager og skoler, det allerede godt etablerte HiØ Makerspace samt et nytt Makerspace ved Inspiria science Center.
  • Læringsverkstedet er en del av European Schoolnet Academy og nettverket Future Classroom Lab (FCL). Det er flere FCL i Skandinavia på blant annet UiA, USN, HVL, UiS, UiT og UCL (København).

 

Av Nina Fredheim
Publisert 30. nov. 2021 09:32 - Sist endret 30. nov. 2021 09:32