AVLYST - Frokostseminar: Nyutdannede lærere - en viktig ressurs for barnehager og skoler!

Frokostseminaret inneholder erfaringsbaserte bidrag og samtaler om hvordan vi kan få til gode veiledningsordninger for nye lærere i Østfold.

Bildet viser en oppslått paraply i regnbuefarger.

Veiledernettverk Østfold inviterer alle eiere og ledere i barnehage- og skolesektoren i Østfold og veilederinteresserte i skoler og barnehager til frokostseminar. 

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

Regjeringen har for 2022/2023 satt av 62 millioner kroner til «Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere».

Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede lærere i grunnskolen får god veiledning og gjøre at overgangen fra utdanningen til læreryrket blir enklere. Målet er at nyutdannede lærere blir værende i skolen. Målgruppen er lærere i sitt første år og andre år. Tilskuddet skal brukes i tråd med prinsipper og forpliktelser slik dette er uttrykt i Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nyansatte lærere i barnehager og skoler – Nyutdannede. Mange kommuner i Østfold har mottatt tilskudd for 2022/2023.

Uansett om kommunene har fått tilskudd eller ikke, dette er en forpliktelse som påligger oss i kommuner, fylkeskommune og Høgskolen i Østfold (HiØ). Veiledernettverk Østfold inviterer til frokostseminar hvor vi gjennom å løfte opp eksempler fra praksis og dialog kan legge til rette for at vi sammen kan videreutvikle gode veiledningsordninger for nye lærere i barnehager og skoler i vår region.

Program for Frokostseminaret

08.30-09.00 Frokost; kaffe/te og baguette
09.00-09.10 Velkommen og litt om programmet
v/Sandra Stubberud Buer, Veiledernettverk Østfold
09.10-09.30 Hva forventer sentrale myndigheter at kommuner og fylkeskommune skal gjøre for sine nye lærere
v/Geir Luthen, HiØ/Veiledernettverk Østfold
09.30-10.15 Representanter fra barnehage- og skolesektoren i Sarpsborg og Fredrikstad samtaler med Astrid N. Eliassen fra Veiledernettverk Østfold om hvordan de tilrettelegger for gode veiledningsordninger for sine nye lærere
10.15-10.30 Pause og påfyll av kaffe
10.00-10.45 Representanter fra Viken fylkeskommune forteller om sitt ferske «Program for profesjonsveiledning med nyutdannede lærere» med Sandra Stubberud Buer som dialogpartner
10.45-11.00 Pause og enda mer kaffe
11.00-11.30 Orientering om veilederutdanningene ved HiØ
v/Anne Grethe Lindahl, HiØ/Veiledernettverk Østfold
11.30-11.45 Oppsummering
v/Geir Luthen

Påmelding

Bindende påmelding innen fredag 20.11.2022.

Bildet viser logoen til Veiledernettverk Østfold

Velkommen til frokostseminar!

Arrangør

Styringsgruppa for Veiledernettverk Østfold og Fakultet for lærerutdanning og språk ved HiØ, Geir Luthen
Publisert 11. nov. 2022 09:25 - Sist endret 22. nov. 2022 12:06