Fred Carlo Andersen

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608101
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-034

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til:

- Skoleledelse

- Språklig og kulturelt mangfold i skole og samfunn

- Veiledning/coaching

- Kommunikasjon og konflikthåndtering

Undervisning

Praktisk pedaogisk utdanning (PPU) heltid https://www.hiof.no/studier/programmer/ppuh-praktiskpedagogisk-utdanning-heltid/index.html

Masterstudium i organisasjon og ledelse https://www.hiof.no/studier/programmer/olm-masterstudium-i-organisasjon-og-ledelse/index.html

 

 

Bakgrunn

Doktorgrad i utdanningsledelse, UiO

Hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, HiO.

Statsvitenskap, historie og engelsk, UiO.

Spesialpedagogikk, UiO

Praktisk pedagogisk utdanning, HiØ.

Jeg har vært lærer i engelsk, norsk og samfunnsfag i videregående skole, koordinator og inspektør for tospråklige lærere og rektor i voksenopplæringen. Jeg ledet utviklingen og var fagansvarlig for studiet Utdanningsledelse i perioden 2012-2015 ved Høgskolen i Østfold. Jeg har vært ansatt som universitetslektor i Utdanningsledelse ved UiO fra 2004 til 2011, og ved Rektorutdanningen fra 2009 til 2012. Mitt hovedarbeidsområde ved Utdanningsledelse var knyttet til koordinering, undervisning, veiledning og utvikling av studiet. Ved Rektorutdanningen var arbeidet konsentrert om veiledning på ulike problemstillinger og case fra studentene.

Priser

 

Verv

Redaktør for tidsskriftet Intercultural Education

Styremedlem i International Association for Intercultural Education http://www.iaie.org/

Leder for WP3: Kunnskapsprosesser - Skole kunnskap og lærerutdanning 

NOKUT, sakkyndig.

Samarbeid

Koordinator for Erasmus Intensive Program at University of Oslo 2005-2011: Leadership for Democratic Citizenship in European Schools (Oslo University, Norway, Seldsjuk University, Turkey, Jagiellonian University, Poland, Murcia University, Spain, University College Dublin, North Ireland, Canterbury Christ Church University, England).

Koordinator for SIRIUS (NAOS), Erasmus+ 2014-, Professional Capacity Dealing with Diversity, v/ Østfold University College, Erasmus University Holland, Porto University, Portugal, Tartu International School MTÜ, Estland, FORUM ZA SLOBODU ODGOJA, Croatia, Patras University, Croatia, University of Antwerpen,  Public Policy and Management Institute, Lithuania, Pedagogical Institute, Cyprus.

Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk - fagansvarlig for Flerkulturell pedagogikk, fagansvarlig for Minoritetsspråklige elever, tilpasset opplæring og pedagogisk-psykologisk rådgivning, sensur masteroppgaver i pedagogikk.

Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, sensur masteroppaver i Utdanningsledelse.

OsloMet, sensur Styrerutdanningen og forelesning og veiledning innenfor masteremne Ledelse og organisasjonsbygging.

OsloMet, Coaching/veiledning for Rektorutdanningen.

 

Publikasjoner

 • Andersen, Fred Carlo (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i to ulike skolekontekster - Bosnia-Hercegovina og Norge. I Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.), Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 9788245035575. s. 95–118.
 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo & Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership. ISSN 2564-7261. doi: 10.30828/real/2020.2.7.
 • Andersen, Fred Carlo (2018). School Leadership in a European multicultural context. A dream from Disneyland? I Palaiologou, Nektaria & Zembylas, Michalinos (Red.), Human Rights and Citizenship Education. An Intercultural Perspective. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-15275-1645-8. s. 258–279.
 • Andersen, Fred Carlo (2016). Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst :. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 103–123. doi: 10.5617/adno.3934.
 • Andersen, Fred Carlo (2013). Leadership in a linguistically and ethnically diverse upper secondary school : responding to challenges. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 33(1), s. 31–49.
 • Andersen, Fred Carlo (2012). School leadership and multilingualism. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 6(1), s. 18–sider. doi: 10.5617/adno.1085.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 250–264.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education. ISSN 1467-5986. 22(4), s. 285–299. doi: 10.1080/14675986.2011.617422.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lødding, Berit & Andersen, Fred Carlo (2021). Resultater fra evalueringen av Kompetanse for mangfold og annen forskning knyttet til feltet minoritetsspråklige elever. [Internett]. For nettstudiet Flerkulturell pedagogikk, Hskolen Kristiania.
 • Andersen, Fred Carlo (2021). Innvandrere og etterkommere i utdanning og arbeid.
 • Andersen, Fred Carlo (2021). Antirasistisk arbeid i barnehage og skole.
 • Andersen, Fred Carlo (2021). Kompetanse for mangfold og nyankomne elever.
 • Andersen, Fred Carlo (2021). Kvalitativ forskning - fokusgruppe.
 • Andersen, Fred Carlo (2021). Linguistic and cultural diversity in Norwegian education.
 • Andersen, Fred Carlo (2021). Qualitative Research - Focus Group.
 • Andersen, Fred Carlo (2020). Globalisering og medborgerskap - Ledelse i en flerkulturell kontekst.
 • Andersen, Fred Carlo (2020). Læreplanstyring, evalueringsstyring og kvalitet i skolen. .
 • Andersen, Fred Carlo & Johansen, rino (2020). Arne Pran - Obersten som tok ansvar og viste mot. Forsvarets forum. ISSN 0809-845X.
 • Andersen, Fred Carlo (2019). Informerer om fremskritt i kampen mot ungdomsledighet i Euopa https://www.hiof.no/lu/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/informerer-om-fremskritt-i-kampen-mot-ungdomsledig.html .
 • Andersen, Fred Carlo (2019). Bridging Etnich Boundaries through Rock'n Roll.
 • Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2019). Group coaching for school leadership development .
 • Andersen, Fred Carlo & Eriksen, Thomas Hylland (2018). Mann for sine mange hatter. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. doi: 10.18261/issn.1504-2898.
 • Haaland, Frode Hübertz & Andersen, Fred Carlo (2015). Økte krav til ledere i barnehage og skole. barnehage.no.
 • Andersen, Fred Carlo (2015). Opplæring i en språklig og kulturelt mangfoldig skole.
 • Andersen, Fred Carlo (2015). School Leadership in a European Context - A Dream from Disneyland?
 • Andersen, Fred Carlo & Haaland, Frode (2015). Har vi en for snever ledelsesforståelse? Økte krav til ledere i skole og barnehage. Moss Avis. s. 12–13.
 • Roos, Merethe & Andersen, Fred Carlo (2011). Discourse leadership in a multicultural school.
 • Andersen, Fred Carlo (2008). Inclusive education in a multicultural upper secondary school: Challenges of leadership.
 • Andersen, Fred Carlo (2008). The concept of multiculturalism and implications for school leadership - "A student is a student".
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2007). Building Teams Across Countries.
 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug & Dehlin, Erlend (2021). Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen. Delrapport 1. Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet.
 • Andersen, Fred Carlo (2019). Mapping prior learning of newly arrived migrant pupils . Migration Policy Group AISBL (MPG).
 • Andersen, Fred Carlo (2017). School leadership and cultural diversity. Leadership for inclusion in multicultural upper secondary schools . Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 15. juni 2021 08:37