Aktuelle saker

Bildet viser barn som sitter ved hver sin bærbare PC og jobber. I forgrunnen sitter det en gutt og jente. En lærer sitter ved siden av jenta.
Publisert 19. okt. 2021 17:36

Det er i høst opprettet en ny forskningsgruppe ved Høgskolen i Østfold - Didaktikk i matematikk, naturfag og teknologi (DiMaNaTe). Forskningsgruppen vil forske på didaktikk i realfag i lærerutdanningen.

Publisert 4. mai 2021 19:49

To meritterte undervisere ved Høgskolen i Østfold har forsket på egne undervisningsmetoder. Svarene de får fra studentene er entydige. De ønsker å unngå skippertaksarbeid ved å arbeide jevnt og gi hverandre tilbakemeldinger gjennom hele studieåret, ikke kun eksamen ved årets slutt. For å få til dette, har forskerne funnet et alternativ som de mener kan overføres til de fleste emner og programmer.