Politikk, religion, ideologi og samfunn i utdanning (PRIS)

I denne forskningsgruppen retter vi fokus mot utfordringer i det demokratiske, flerkulturelle samfunnet. Vi ønsker å bidra til et forebyggende arbeid i utdanningsløpet fra barnehage til skole. 

Forskningstemaer

Gruppens forskning strekker seg over følgende temafelt og områder:

  • Demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter, flerkulturelle utfordringer, historiebevissthet, ekstremisme, fascisme og minoriteter
  • Undervisning i politiske, ideologiske, religiøse og livsynsrelaterte temaer i den offentlige skolen
  • Profesjons- og samfunnsrelevante problemstillinger og utfordringer som kan knyttes opp mot de forhold som påvirker barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt samfunn
  • Forebyggende arbeid i barnehage og skole, herunder på hvilke tiltak og didaktikk som kan gi et inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Temaer som dybdelæring og utforskende didaktikk som bidrar til forebygging av eksklusjon/mobbing og ekstreme holdninger
  • Integrering og inkludering i utdanningsløpet, fra barnehage til universitet, her blant andre forståelser av inklusjon og interkulturell kompetanse, mangfold og fellesskap, makt- og normkritiske perspektiver
  • Holdningsskapende temaer som omhandler de etiske problemstillingene lærerne i hele utdanningsløpet kan stå overfor av kulturell, språklig, rasistisk og religiøs art, identifisering og arbeid mot ekstremisme og hatefulle ytringer i skolen og UH-sektoren

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Vi har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere knyttet opp til de ulike forskningsprosjektene. Noen av disse er:

Internasjonale

Nasjonale

Publikasjoner og mediebidrag

Få en oversikt over aktuelle vitenskapelige publikasjoner her.

Få en oversikt over våre nyeste mediebidrag her.

Under profilen til hvert gruppemedlem finner du en fullstendig oversikt over publikasjoner, mediebidrag med mer. 

Deltakere

Emneord: Politikk, religion, ideologi, samfunn, utdanning, medborgerskap, menneskerettigheter, flerkulturelle utfordringer, flerkultur, ekstremisme, fascisme, minoriteter
Publisert 22. aug. 2019 13:27 - Sist endret 10. juni 2022 12:07