Pågående prosjekt

Alternativ praksis ved et vitensenter

I dette prosjektet ser vi nærmere på alternativ praksis ved et vitensenter i grunnskolelærerutdanningene. 

Høgskolen i Østfold har i grunnskolelærerutdanningene gjennomført alternativ praksis ved et vitensenter helt siden 2012. Ut fra de opplysningene vi har, er Høgskolen i Østfold alene om å gjennomføre alternativ praksis ved et vitensenter, skjønt andre vitensenter er interessert i å få delta i en slik praksis.  

Praksisen ved vitensenteret knyttes opp mot fagene matematikk og naturfag i grunnskolelærerutdanningene. I prosjektet ønsker vi å få fram studentenes egen beskrivelse av matematikk- og naturfagdidaktikk i den alternative praksisen. 

Mål

Målet for prosjektet er å få innsikt i hvordan studenter i grunnskolelærerutdanningene, som har gjennomført alternativ praksis ved et vitensenter, beskriver lærerens rolle i utforskende undervisning i matematikk og naturfag.

Prosjektperiode mm

Prosjektet startet opp i 2012 og planlegges avsluttet i 2020. Vi har samlet inn data fra hele perioden, både skriftlig materiale fra studentene og via fokusgruppeintervjuer. 

Resultatene vil bli presentert i en vitenskapelig artikkel, anslagsvis i løpet av 2020. 

Deltakere

Emneord: alternativ praksis ved vitensenter, matematikkdidaktikk, naturfagdidaktikk, utforskende undervisning
Publisert 2. juli 2019 14:17 - Sist endret 3. juli 2019 08:41