Pågående prosjekt

Bruk av programmering i matematikkundervisning

Dette prosjektet fokuserer på hvordan vi kan bruke programmering for å øke elevers forståelse i matematikk. 

Programmering og matematikk er ofte tenkt på som aktiviteter som er sterkt forbundet med hverandre. De første datamaskinene ble bygd av matematikere og programmerere bruker logiske prosedyrer, og funksjoner for å oppnå sine mål.

Bruk av programmering øker elevenes forståelse i matematikk og algoritmisk tankegang. Dette kan utnyttes i matematikkundervisningen, og det er behov for å lage gode prosjekter i programmering som kan brukes til å nå læringsmålene i matematikk i skolen.  

Mål 

Målet for prosjektet er å finne ut hvordan vi kan bruke programmering for å øke elevers forståelse av matematikk. Resultatene fra prosjektet vil bli tatt med inn i undervisningen i matematikk i lærerutdanningene. 

Prosjektperiode

Prosjektet er treårig og gjennomføres i perioden 2019 - 2021.

Deltakere

Emneord: programmering i matematikk, matematikk, matematikkdidaktikk
Publisert 5. juli 2019 10:30 - Sist endret 15. juni 2021 12:46