Pågående prosjekt

Bruk av språk i matematikk

I dette prosjektet setter vi fokus på utfordringer med å bruke dagligtale i matematikk. Hva er forskjellen på å bruke "og" og "eller" i løsning av andregradslikninger?

Lærere og framtidige lærere trenger god forståelse for betydningen riktig språkbruk har for forståelse av matematikk. Vi har observert at noen lærebøker i matematikk oppgir løsninger av andregradslikninger med å adskille løsningene med "og", mens andre adskiller løsningene med "eller". Det kommer ikke tydelig frem hvorfor man velger "og" eller "eller". Har man ikke en forståelse av hva som er riktig bruk, kan dette føre til utfordringer med blant annet forståelsen av algebra og funksjoner. 

Mål 

Prosjektet har som mål å finne ut hvordan ord fra dagligtalen kan påvirke forståelsen av matematikk når de samme ordene brukes i matematikk, og vi tar utgangspunkt i hvordan ordene "og" og "eller" brukes i forbindelse med løsninger av andregradslikninger. Vi ønsker å skape en bevissthet rundt utfordringene ved bruk av dagligtale i matematikk, og målet er at dette temaet skal komme inn i matematikkundervisningene i lærerutdanningene.  

Prosjektperiode 

Prosjektet gjennomføres i 2019.

Deltakere

Emneord: matematikk, matematikkdidaktikk, andregradslikninger, språk i matematikk
Publisert 5. juli 2019 09:49 - Sist endret 27. aug. 2019 10:53