Pågående prosjekt

Et malesamarbeid

Dette prosjektet fokuserer på kunstnerisk malesamarbeid. To vitenskapelige ansatte ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sørøst-Norge møttes to ganger i året for å inspirere hverandre, utveksle erfaringer og diskutere prosesser. 

Fra utstillingen "Et malesamarbeid" i november 2018. Foto: Kristine Høeg Karlsen

Kari Holte fra Universitetet i Sørøst-Norge og Solveig Toft fra Høgskolen i Østfold er begge høgskolelektorer i kunst og håndverk. Siden 2010 har de to hatt årlige samlinger over noen dager for å male bilder ut fra ulike tema.

Mål for samarbeidet

Hensikten med samlingene er både å inspirere hverandre, utveksle erfaringer og diskutere prosesser. Samarbeidet gir også verdifull erfaring og førstehåndskunnskap om skapende arbeid sett i relasjon til det å være lærere i faget kunst og håndverk. 

Resultater så langt

Samarbeidet har hittil resultert i:

Samarbeidet fortsetter etter utstillingene og Kari Holte og Solveig Toft er nå igang med et nytt maletema - Horisonter. 

Solveig Toft (t.v) og Kari Holte (f.h) i aksjon under en samling. Foto: Privat.

 

Deltakere

Publisert 6. sep. 2019 14:20 - Sist endret 26. juli 2021 11:14