Pågående prosjekt

Etikk, pedagogikk og profesjon - pågående prosjekter

Toleranse og autonomi som verdier i den offentlige skolen
Kontaktperson: Ole Henrik Borchgrevink Hansen

Profesjonelt handlingsrom og autonomi i den offentlige skolen
Kontaktpersoner: Hilde Wågsås Afdal og Nina Johannesen

Empirisk etikk og profesjonsutdanning
Kontaktperson: Espen Schjetne

Profesjonsetikk og profesjonalitet i barnehagen
Kontaktperson: Espen Schjetne

Forskningsbasert lærerutdanning
Kontaktpersoner: Hilde Wågsås Afdal og Kari Iren Spernes

Normalitetsidealer
Kontaktperson: Marianne Østli

Kritisk tenkning i barnehagen
Kontaktperson: Sigrid Eskestrand Hoveid

Identitetsforståelse og dannelse i antroposofi og nyreligiøsitet
Kontaktperson: Alf Rolin

Etikk i praksis
Kontaktperson: Nina Johannesen

Avsluttede prosjekter

EtiPP - Etikk i profesjonell praksis

Publisert 11. juni 2018 09:14 - Sist endret 26. juli 2021 11:10