Pågående prosjekt

Hvordan diskusjoner i lærerkollegiet påvirker lærerens rolle

I dette prosjektet undersøker vi hvordan lærere beskriver sin egen lærerrolle i samtaler med kolleger.

I matematikkundervisning trekkes ofte to ulike lærerroller fram; den tradisjonelle som vektlegger instruksjon og en presis presentasjon av innhold, samt den reform-orienterte som vektlegger læringsmuligheter, det å utfordre elever og at de skal få diskutere matematikk med hverandre. I Sverige (og Norge) er det også en annen «offisiell» lærerrolle som dominerer, den at lærer skal motivere, at undervisningen skal være gøy og at eleven skal oppdage matematikken på egen hånd med en lærer som er reaktiv i stedet for proaktiv.

Mål

Målet med prosjektet er to delt: Vi undersøke hvordan lærere beskriver sin egen lærerrolle i
kollegiale samtaler, men også hvordan de navigerer mellom forskjellige diskurser når det gjelder lærerrollen. For eksempel ser vi en tydelig tradisjonell lærerrolle når elever har vanskeligheter eller når lærer ønsker å introdusere nytt stoff. Den offisielle lærerrollen er tydelig midtveis i timene når elevene blir satt sammen for å diskutere matematikk på bakgrunn av at alle elevene skal få komme til orde, at de skal opparbeide seg sosiale ferdigheter og motivere elevene til å jobbe i par.

Prosjektperiode m.m.

Prosjektet er toårig: 2019 - 2020. Resultatene vil bli publisert i en vitenskapelig artikkel. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Mälardalen Högskola i Sverige. 

Deltakere

Emneord: lærerrolle, kollegiale samtaler, matematikkdidaktikk
Publisert 28. juni 2019 15:09 - Sist endret 15. juni 2021 12:43