Pågående prosjekt

Hvordan lærere behandler elevfeil i matematikk

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvordan lærere behandler elevfeil som kommer opp i timene.

Prosjektet er veldig aktuelt, særlig med utgangspunkt i boka til Jo Boaler "Mathematical minsets. Unleashing Students' Potential through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching". I boka hevder forfatteren at elevene lærer best av å rette opp de feilene de har gjort i matematikk.

Det viser seg at lærere behandler elevfeil veldig forskjellig ut ifra deres egne matematikkunnskaper og ut i fra konteksten i klasserommet. Dette prosjektet vil undersøke om det er noe systematikk i dette. 

Prosjektperiode m.m

Prosjektet er toårig og vil foregå i perioden 2019 - 2020. Resultatene vil bli publisert i en vitenskapelig artikkel. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Mälardalen Högskola i Sverige.

Deltakere

Emneord: elevfeil i matematikk, matematikkdidaktikk
Publisert 1. juli 2019 09:02 - Sist endret 15. juni 2021 12:43