Pågående prosjekt

Kreative skaperprosesser

Dette prosjektet ser nærmere på hvilke måter barnehagene arbeider med utforsking gjennom kreative skapende prosesser innen kunst og håndverk.

Jeg er nysgjerrig på hva som ligger i eller oppstår i møte mellom teori, eget kreativt skapende arbeid og barns kreative skapende arbeid. Jeg leter etter spor fra kreative skaper prosesser gjennom å studere og analysere artefakter laget av barnehagebarn. 

Publisering/formidling

Prosjektet skal resultere i utstillinger og en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:55 - Sist endret 15. juni 2021 12:46