Pågående prosjekt

Samarbeid og studieintensitet i matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen

Dette prosjektet har fokus på å finne måter å arbeide på i matematikkfaget, der studentene engasjeres mer, arbeider mer profesjonsrettet og utvikler forståelse for matematikkfaget i grunnskolen.

Bakgrunn og innhold

Det er stort fokus i høyere utdanning på hvordan vi som fagansatte kan aktivisere studentene mer og forelese mindre. Blant annet fikk Avdeling for lærerutdanning som et av fem prosjekter tildelt 1,4 millioner kroner av Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) ved Universitetet i Oslo, til å gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til Studentaktive og studentintensive læringsformer (STIL)

Videreutvikling av gjensidige studentrettinger

Tidlig på 2000-tallet startet fagmiljøet i matematikk her ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold med gjensidige studentrettinger som en del av undervisningsopplegget i matematikk. I dette prosjektet utvikler vi ordningen med studentrettinger, blant annet ved at studentene presenterer retteoppgavene muntlig for hverandre. 

Hvor finner jeg resultatene av prosjektet? 

Resultatene fra prosjektet vil bli presentert i et spesialnummer av Acta Didactica høsten 2021, hvor forfattere av artikler fra STIL over hele landet er invitert inn. Les mer om spesialnummeret her.

Prosjektet har fokus på matematikkfaget, men metodene vi bruker kan også overføres til andre fag. Flere fagmiljøer etterspør informasjon om hvordan vi gjennomfører gjensidige studentrettinger, for å kunne trekke veksler til egne fag. 

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av prosjektet Studentaktive og studentintensive læringsformer (STIL) ved Høgskolen i Østfold. 

Deltakere

Publisert 1. juli 2019 13:18 - Sist endret 4. mars 2022 03:56