Alle publikasjoner ved avdelingen

Utlistningen viser de siste 200 registrerte vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker og annet fra Cristin.

 • Nilsen, Håvard Friis (2022). Republikanismen og Grunnloven av 1814. I Nilsen, Håvard Friis (Red.), Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049243.
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2022). Republikanisme og demokratisk medborgerskap i skolen. I Nilsen, Håvard Friis (Red.), Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049243.
 • Nilsen, Håvard Friis (2022). Demokratisk medborgerskap. I Nilsen, Håvard Friis (Red.), Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049243.
 • Nilsen, Håvard Friis (2022). How the South Was Won. The Republican Party's Southern Alliance. I Orban, Franck & Larsen, Elin Strand (Red.), Living Alliances, Leaving Alliances: Interdisciplinary Perspectives. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4449-2. s. 60–80.
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink & Toft, Audun (2022). Mediatised human rights education: the (challenging) role of the Norwegian Broadcasting Corporation. Human Rights Education Review (HRER). ISSN 2535-5406. doi: 10.7577/hrer.4451.
 • Ravneberg, Bodil Elise & Rangnes, Toril Eskeland (2022). Preservice teacher perspectives on teaching controversial political issues in multicultural classrooms in Norway and South Africa. I Herheim, Rune; Werler, Tobias Christoph & Hauge, Kjellrun Hiis (Red.), Lived democracy in education. Young citizens' democratic lives in kindergarten, school and higher education. Routledge. ISSN 9780367542160. doi: 10.4324/9781003088233-11.
 • Sørensen, Majken Jul (2021). Humoristisk motstånd i den serbiska ickevåldsrevolutionen. I Vinthagen, Stellan & Lilja, Mona (Red.), Motstånd: En introduktion. Irene Publishing. ISSN 978-91-88061-51-5. s. 186–215.
 • Sørensen, Majken Jul (2021). Resistance and Milgram’s obedience studies in light of new research. Journal of Resistance Studies. ISSN 2001-9947.
 • Reinertsen, Anne Beate & Hatami, Russell (2021). «Här får det banala vara viktigt» Min första forskningscirkel, under tio veckor, i Lyckebyskolan. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 506–523. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-08.
 • Luthen, Geir Sverre; Hollup, Kristine; Bratland, Anne K.; Korseberg, Karl-Arne Næss & Warem, Øystein Sverre (2021). Veiledningsmøter som læringsarena for lærerstudenter og nyutdannede lærere. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(5), s. 481–481. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-05-05.
 • Elle, Øystein & Behrens, Electa Woodbridge (2021). YOU and ME -where and how do we meet? Critical Stages/Scènes critiques. The IATC journal/Revue de l'AICT. ISSN 2409-7411.
 • Æsøy, Knut Ove & Dybvikstrand, Trine Sofie (2021). The use of paintings and sketches as scientific knowledge. Indo-Pacific Journal of Phenomenology. ISSN 2079-7222. 21. doi: 10.1080/20797222.2021.2019888.
 • Baltzersen, Rolf Kristian & Bredberg, Johan Per Ivar Bo (2021). Digital Technologies and Online Learning in Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies. ISSN 2514-6440. doi: 10.5040/9781350993716.011.
 • Sørensen, Marit; Bentzen, Marte & Farholm, Anders (2021). Motivational physical activity intervention for psychiatric inpatients: A two phased single-cases experimental study. European Journal of Adapted Physical Activity. ISSN 1803-3857. 14(2). doi: 10.5507/euj.2021.008.
 • Amelineau, Francoise; Merkel, Benjamin; Tarroux, Arnaud; Descamps, Sebastien; Anker-Nilssen, Tycho & Bjørnstad, Oskar Kenneth [Vis alle 41 forfattere av denne artikkelen] (2021). Six pelagic seabird species of the North Atlantic engage in a fly-and-forage strategy during their migratory movements. Marine Ecology Progress Series. ISSN 0171-8630. 676, s. 127–144. doi: 10.3354/meps13872.
 • Lindberg, Kolbjørn; Solberg, Paul; Rønnestad, Bent; Frank, Martin; Larsen, Tommy Mella & Abusdal, Gøran [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Should we individualize training based on force-velocity profiling to improve physical performance in athletes? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN 0905-7188. 31(12), s. 2198–2210. doi: 10.1111/sms.14044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørensen, Marit; Roberts, Glyn & Farholm, Anders (2021). Motivational climate in the home: Implications for physical activity, psychosocial outcomes and family relations. International Journal of Sport Psychology. ISSN 0047-0767. 52(1), s. 71–89. doi: 10.7352/IJSP.2021.52.071. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thomas, Andrew John (2021). The justice of theory: How and what do educational skills distribute? Education Sciences. ISSN 2227-7102. 11(9). doi: 10.3390/educsci11090478. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bentzen, Marte; Farholm, Anders; Ivarsson, Andreas & Sørensen, Marit (2021). Longitudinal relations between needs satisfaction and physical activity among psychiatric patients with dual diagnoses. Advances in mental health. ISSN 1838-7357. doi: 10.1080/18387357.2021.1949360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sachdeva, Shipra & Eggen, Per-Odd (2021). Learners’ Critical Thinking About Learning Mathematics. International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME). ISSN 1306-3030. 16(3). doi: 10.29333/iejme/11003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knudtzon, Nina C; Thorstensen, Helene; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Bæk, Kine & Enge, Ellen Katrin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Maternal transfer and occurrence of siloxanes, chlorinated paraffins, metals, PFAS and legacy POPs in herring gulls (Larus argentatus) of different urban influence. Environment International. ISSN 0160-4120. 152. doi: 10.1016/j.envint.2021.106478. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink (2021). Religion, rammeplan og rettigheter. I Horrigmo, Kirsten Johansen & Rosland, Kristine Toft (Red.), Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202651510.
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar & Fauskanger, Janne (2021). Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(1). doi: 10.5617/adno.8640. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Håvard Friis (2021). Demokratisk medborgerskap. Et republikansk perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 105(1).
 • Sørensen, Majken Jul (2020). Resisting the rat race: Self-sufficiency as a search for resonance in rural Sweden. Sociologisk forskning. ISSN 0038-0342. 57(2), s. 121–140.
 • Bustnes, Jan Ove; Bårdsen, Bård-Jørgen & Helberg, Morten (2020). Lesser Black-backed Gulls (Larus fuscus fuscus) were studied over 10 breeding seasons (2005-2014) to assess factors influencing nesting distribution among 7 subcolonies with two distinct habitats (open-rocky or vegetated) in an archipelago on the Norwegian Coast. The study was divided into an early (2005-2008) and late period (2009-2014), depending on a predatory event in 2008, where one subcolony suffered a complete reproductive failure. In the early period, three open-rocky subcolonies in the . Waterbirds (De Leon Springs, Fla.). ISSN 1524-4695. 43(2), s. 163–173. doi: 10.1675/063.043.0204.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Håvard Friis (2022). Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215049243. 208 s.
 • Johansen, Jørgen & Sørensen, Majken Jul (2021). Fred med fredelige midler: En introduksjon til ikkevold og konflikttransformasjon. Irene Publishing. ISBN 978-91-88061-53-9. 141 s.
 • Berggren, Stein Arnold & Jom, Pål Espen Olvik (2021). Førsteklasses matematikk - matematikk for de yngste elevene. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205541603. 256 s.
 • Elle, Øystein & Nyhus, Mette Røe (2021). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3287-1. 243 s.
 • Braaten, Espen; Eikeseth, Unni; Helberg, Morten; Lesund, Brit Drøivoldsmo & Voll, Liv Oddrun (2021). Solaris naturfag 6. Aschehoug & Co. ISBN 9788203406607. 272 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2022). Etter to år med nasjonal strategi for kunstig intelligens trengs opplæring og struktur. Digi.no.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2022). Hverandrevurdering som arbeidskrav .
 • Häbler, Camilla; Nordbakke, Monica; Næsje, Ragnhild Louise & Stabell, Kristin (2022). Hva kjennetegner førsteårsstudenten?
 • Nordbakke, Monica & Lockhart-Pedersen, Virginia Jean (2021). Erfaring fra Dekomp-arbeid.
 • Thorstensen, Jon Sverre (2021). Kiwi Girl. Innspilling og utgivelse av jazzmusikk. Singel.
 • Thorstensen, Jon Sverre (2021). Pilgrim. Innspilling og utgivelse av jazzmusikk. Singel.
 • Thorstensen, Jon Sverre; Guttormsen, Ingar; Lund, Christian & Rekvin, Stian (2021). Konsert ved Gamlebyen Jazzfestival, Fredrikstad. Jazz-kvartett.
 • Thorstensen, Jon Sverre; Leguina, José; Evensen, Ole Jacob & Lothe, Knut (2021). Konsert på Gleng kulturhus, Sarpsborg.
 • Thorstensen, Jon Sverre; Leguina, José; Evensen, Ole Jacob & Wister, Martin (2021). Konsert under festival. José Leguina & Gamlebyen. Månefestivalen i Gamlebyen Fredrikstad, fredag 30. juli.
 • Nilsen, Håvard Friis (2021). Svar til Langdal og Lombnæs. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Nilsen, Håvard Friis (2021). Oppgjør med nasjonalskalden. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Aae, Rune (2021). Ensom selunge påtruffet ved Visterflo. [Internett]. Fredrikstad Tidende.
 • Eie, Siv; Motzfeldt, Gitte Cecilie & Wetlesen, Annika (2021). Tilnærminger til bærekraftig utvikling gjennom Storyline .
 • Tangen, Steffen; Olsen, Alexander & Hansen Sandseter, Ellen Beate (2021). De yngste barnas vurdering og håndtering av risiko i fri utforsking av natur.
 • Elle, Øystein (2021). Wheels of voices .
 • Elle, Øystein (2021). Composed Theatre .
 • Elle, Øystein (2021). Perspectives on the research project Extended Composition .
 • Elle, Øystein (2021). Kunstproduksjoner for de yngste barna og kritikkens medvirkning.
 • Elle, Øystein & Behrens, Electa Woodbridge (2021). YOU and ME as Vocal Material - Performing and Queering Whiteness .
 • Elle, Øystein & Schjølberg, Ann-Helen (2021). The Extended Place - Urge Displacement .
 • Elle, Øystein (2021). Lyden av Viadukten .
 • Jamouchi, Samira (2021). Utstilling.
 • Jamouchi, Samira (2021). Art(istic) education. Vitalising materiality though a performative approach.
 • Løken Valkeapäa, Ida; Åse, Tone & Elle, Øystein (2021). HAÍRESIS - til hvem gir du din sjel?
 • Elle, Øystein (2021). Capto Musicae II.
 • Jamouchi, Samira (2021). Wool felting as a collective practice. .
 • Elle, Øystein (2021). Capto Musicae .
 • Ramstad, Mette (2021). Jødiske trossamfunn Norge 2021.
 • Ramstad, Mette (2021). Muslimske trossamfunn Østfold 2021.
 • Ramstad, Mette (2021). Kristne nasjonale kirker Østfold 2021.
 • Ramstad, Mette (2021). Kristne uavhengige kirker Østfold 2021.
 • Aae, Rune (2021). Sannheten om rødspette. [Radio]. NRK Østfold.
 • Karcher, Nicola Kristin & Nolet, Ronald Erwin Arno (2021). Kritisk tenkning og dybdelæring. Holocaustdidaktikk for skole og lærerutdanning.
 • Aae, Rune (2021). Fant døde lomvier som kan ha sultet ihjel. [Avis]. Moss Avis.
 • Meaney, Tamsin Jillian; Lange, Troels; Hansen, Ragnhild; Herheim, Rune; Rangnes, Toril Eskeland & Rasmussen, Nils Henry Williams (2021). Surveying mathematics preservice teachers.
 • Rasmussen, Nils Henry Williams; Herheim, Rune; Hansen, Ragnhild; Lange, Troels; Meaney, Tamsin Jillian & Rangnes, Toril Eskeland (2021). Surveying preservice teachers’ understanding of aspects of mathematics teaching – a cluster analysis approach.
 • Maugesten, Marianne; Rummelhoff, Kari - Anne & Lunde, Odd - Bjørn (2021). Verktøy for å beherske utforsking og problemløsing i praksis.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Programmering på ungdomstrinnet.
 • Aae, Rune (2021). Leon (11) filmet voksent villsvin i Fredrikstad. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2021). Slik så solformørkelsen ut fra Råde torsdag klokken 13. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2021). Var ny i Norge i 2004 – trolig hundretalls ved golfbanen på Østsiden. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2021). Andreas ga golf-reven skolebrød. Et skikkelig dilemma! [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Dybo, Tor (2021). Ethnographic approaches to the analysis of live sound at big outdoor music festivals versus small club venues.
 • Dybo, Tor (2021). Introduction to research on music technology and production.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2021). Lærerstudenters deltakelse i kunst-hendelser: et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst og Den kulturelleskolesekken Viken.
 • Aae, Rune (2021). Aksjon hubro i støtet. [Radio]. NRK Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Fiskeørner til og fra Østfold, Sveits og Afrika samt tilrettelegging for hekkende fiskeørner i Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Merking av fiskeørn.
 • Aae, Rune (2021). Fiskeørnprosjektet i Østfold.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2021). Fremtidens lærere: Å tilrettelegge for estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene.
 • Nordbakke, Monica (2021). Min vei fra høgskolelektor (via merittert underviser) til førstelektor.
 • Aae, Rune (2021). Mystiske lys: - Fikk frysninger. [Internett]. Dagbladet TV.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Maugesten, Marianne; Hoff-Jenssen, Reidun & Fjeld, Hilde Sofie (2021). International Student Teacher Practice.
 • Aae, Rune (2021). Fiskeørna får reirhjelp. [Fagblad]. Fuglevennen.
 • Aae, Rune (2021). Werner prøver å overleve i naturen. [Radio]. NRK Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Hvordan overleve på mat i skogen - dersom krise? [Radio]. NRK Østfold.
 • Jamouchi, Samira (2021). Art(istic) approach to teacher training. A performative experience of wool felting with international students.
 • Aae, Rune (2021). Fugleentusiasten (om fiskeørntrekk til Afrika). [Radio]. NRK Nitimen.
 • Aae, Rune (2021). Den overraskende grønne høsten. [Radio]. NRK Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Danske barn lærer naturfag bedre utendørs. [Radio]. NRK Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Avdekker «øko-sorg» blant barn og unge. [Internett]. Fredrikstad Tidende.
 • Stigberg, Susanne Koch; Maugesten, Marianne & Stigberg, Henrik (2021). Use - modify - create. Ett arbetssätt för programmering. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. ISSN 0348-2723. 3/2021(3), s. 22–27.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Programmering på ungdomstrinnet. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 3/2021(3), s. 2–7.
 • Aae, Rune (2021). Bekymret for fuglelivet i vollgravene. [Internett]. Fredrikstad Tidende.
 • Aae, Rune (2021). Fiskeørner fra Østfold til Afrika og Sveits.
 • Aae, Rune (2021). Tok unikt bilde: Her stikker vepsevåken av sted med halve vepsebolet. [Internett]. NRK Oslo og Viken.
 • Aae, Rune (2021). - De spiser hverandre (om brunskogsneglene i Degernes). [Avis]. Rakkestad Avis.
 • Aae, Rune (2021). Snegleinvasjon i Degernes. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Aae, Rune (2021). - Har aldri sett (om brunskogsnegleforekomst i Degernes). [Avis]. Dagbladet.
 • Aae, Rune (2021). Ny i Norge i 2004 (om vepseedderkopp). [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2021). Vepsevåk tar vepsebol. [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2021). Hvordan får vi bier og andre utrydningstruede insekter til å trives i hagen?
 • Fossbråten, Liv Anne (2021). Kommunikasjon, muntlig formidling, kroppsspråk.
 • Karcher, Nicola Kristin & Lundström, Markus (2021). Nordic Fascism. Fragments of an Entangled History.
 • Stigberg, Henrik; Stigberg, Susanne Koch & Maugesten, Marianne (2021). Use-modify-create: ett arbetssätt för programmering. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. ISSN 0348-2723. 3.
 • Karcher, Nicola Kristin & Nolet, Ronald Erwin Arno (2021). Next practice – Holocaust pedagogy for school and teacher education.
 • Thomas, Andrew John (2021). Hauge og økonomiens dårlighet.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). «La min samvittighet være min rettesnor»! Norske lærere og nazismen .
 • Thomas, Andrew John (2021). Rowan Williams: en teologisk introduksjon. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 156(10), s. 268–271.
 • Hansen, Ole Henrik Borchgrevink & Schjetne, Espen (2021). KRLE-læreren. I Fuglseth, Kåre Sigvald & Skrefsrud, Thor Andre (Red.), Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn. IKO-forlaget A/S. ISSN 978-82-8249-478-6. s. 83–101.
 • Bredberg, Johan Per Ivar Bo & Bredberg, Anders (2021). Centenarians may hold a key to continued rise of human longevity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 118(32). doi: 10.1073/pnas.2110032118.
 • Aae, Rune (2021). - Det er helt vilt! [TV]. Dagbladet TV.
 • Aae, Rune (2021). Fant død havørnunge. [Avis]. Akershus Amtstidende.
 • Aae, Rune (2021). Med vepseedderkopp inn i studio. [Radio]. NRK Oslo og Viken.
 • Aae, Rune (2021). Werner og vepseedderkoppen. [Radio]. NRK Oslo og Viken.
 • Aae, Rune (2021). Sjelden edderkopp i Østfold. [Radio]. NRK Oslo og Viken.
 • Aae, Rune (2021). - De tenker kun på friluftsinteresser, ikke på naturens interesser. [Internett]. Aftenposten.
 • Aae, Rune (2021). - Viktig å holde seg unna. [Avis]. Gjengangeren.
 • Aae, Rune (2021). Så en uvanlig badegjest. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Aae, Rune (2021). Mater ørn med drone. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Aae, Rune (2021). Merking av fiskeørn. [Avis]. Akershus Amtstidende.
 • Aae, Rune (2021). Fanget spektakulært syn på kamera. - Aldri sett noe lignende. . [Internett]. NRK.
 • Aae, Rune (2021). Ny i Norge i 2004 (om vepseedderkoppen). [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Jamouchi, Samira (2021). Løk til kulinariske og estetiske opplevelser.
 • Jamouchi, Samira & Nguyen Do, Lap-Xuan (2021). While I am thinking about you and our togetherness.
 • Aae, Rune (2021). Her forsøker Rune å redde fiskeørnunger med drone, munnbind og makrell. [Internett]. NRK Oslo og Viken.
 • Aae, Rune (2021). Tester ny metode for mating av fiskeørnunger. [TV]. NRK Oslo og Viken.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik; Stigberg, Susanne Koch & Nina Skajaa, Fredheim (2021). Har utviklet undervisningsopplegg som skal gjøre lærere i ungdomsskolen bedre i programmering. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Aae, Rune (2021). Hvor blir humlene av i år? [Radio]. NRK Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Slik ser solformørkelsen ut fra Råde torsdag kl 13. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Nordahl Husebye, Birgitte; Tangen, Steffen & Moen, Kjersti Mordal (2021). Utviklingsprosesser i kroppsøvingsfaget – implementering og gjennomføring av interessebasert kroppsøving.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). URIX. [TV]. NRK.
 • Kaufmann, Odd Tore; Stenseth, Børre; Berggren, Stein Arnold & Forsström, Sanna Erika (2021). Whats my angle? Students cooperating to make a square. .
 • Kaufmann, Odd Tore & Maugesten, Marianne (2021). I Don't know much about programming - but I think it's good for mathematics.
 • Maugesten, Marianne; Stigberg, Henrik & Stigberg, Susanne Koch (2021). Examining TPACK among 8.-10. grade teachers after introducing a Use-Modify-Create programming approach.
 • Fredheim, Nina Skajaa; Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2021). Skippertak er ingen god metode for studenter. [Internett]. forskning.no.
 • Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica & Fredheim, Nina Skajaa (2021). Skippertaksarbeid er ingen god løsning: Studenter ønsker mer tilrettelegging for å kunne jobbe jevnt. [Internett]. Høgskolen i Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Fiskeørner i Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Bygger plattform til fiskeørn. [TV]. NRK Norge i dag.
 • Aae, Rune (2021). Herr Husebys død er begynnelsen på slutten. [Internett]. Demokraten/Dagsavisen.
 • Aae, Rune (2021). Ble avvist av fru Huseby – funnet hodeløs og utmagret. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2021). Ti år med satellittmerking avsluttes. [TV]. NRK Oslo og Viken.
 • Aae, Rune (2021). Ut i naturen. Flått. Råde Menighetsblad. 70(4), s. 14–14.
 • Kelentric, Marijana; Nagel, Ilka; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Aagaard, Toril & Bueie, Agnete Andersen [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). Norwegian National Socialists in Germany in the Landscape of Nordic Fascism.
 • Jamouchi, Samira & Dybvikstrand, Trine Sofie (2021). Performative passages into colour theory/teaching.
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2021). Hverandrevurdering som arbeidskrav – noe mer enn et arbeidskrav?
 • Nordbakke, Monica & Maugesten, Marianne (2021). Hverandrevurdering som arbeidskrav – kan skippertak unngås?
 • Knudtzon, Nina Cathrine; Thorstensen, Helene; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Bæk, Kine & Enge, Ellen Katrin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Maternal Transfer and Occurrence of Siloxanes, Chlorinated Paraffins and Legacy POPs in Herring Gulls (Larus argentatus) of Different Urban Influence.
 • Sveen, Ole (2021). Lavterskel trening i skog og mark under pandemien. [Radio]. NRK - Radio P1.
 • Thomas, Andrew John (2021). Kilder: "Min egen hjerne", om kildetolkning.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). "Willing collaborators" - Norwegian National Socialists in Germany.
 • Aae, Rune (2021). Herr og Fru Huseby på vei tilbake til Fredrikstad. [Avis]. Demokraten/Dagsavisen.
 • Aae, Rune (2021). Fiskeørner på vei hjem. [Radio]. NRK Østfold.
 • Aae, Rune (2021). Forbanna på gjenglemt fiskeutstyr: Svane har fiskekrok hengende fast i nebbet. [Internett]. NRK Oslo og Viken.
 • Eriksen, Helen; Klungland, Monica & Jamouchi, Samira (2021). Forskning i Praksisfeltet.
 • Aae, Rune (2021). Ut i naturen. Øyne. Råde Menighetsblad. 70(3), s. 5–5.
 • Aae, Rune (2021). Nye fiskeørnreir bygges i Norge. [Radio]. NRK P1 Opptur.
 • Aae, Rune (2021). Kjendis-fiskeørner flyr fra Afrika. [Radio]. NRK P1 Opptur.
 • Karcher, Nicola Kristin (2021). Thwarting Nazification. The Infrastructure and Dynamics of Resistance in the Norwegian School Sector.
 • Rasmussen, Adrian Kristinsønn & Eidissen, Trine Bakke (2021). Da Ingebjørg gikk på tur i Schultzedalen, fikk hun øye på noe merkelig på bakken. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Aae, Rune (2021). Ville dyr og fugler. Tett på fiskeørna. [Fagblad]. Villmarksliv.
 • Aae, Rune (2021). Ut i naturen. Gullveps. Råde Menighetsblad. 70(1), s. 9–9.
 • Aae, Rune (2021). Sjeldent syn: Hekkende rapphøns observert i Råde. [Avis]. Demokraten/Dagsavisen.
 • Nolet, Ronald Erwin Arno & Bjørshol, Stig (2021). Tanketrening for vår tid. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Maugesten, Marianne & Nordbakke, Monica (2021). Matematikkfaget i endring – var alt så mye bedre før? Forskning.no.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Næsje, Ragnhild Louise & Pilskog, Hanne Eik (2021). Hvordan jobbe tverrfaglig på en engasjerende og lærerik måte? .
 • Aae, Rune (2020). Skjøt villsvin på Herføl. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2020). Ole Petter oppdaget noe utenom det vanlige utenfor Singleøya. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2020). – Han sa på en klar måte: «Her parkerte jeg!». [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2020). Livet sto ikke til å redde: – Den døde mens jeg hentet mat. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Aae, Rune (2020). Skjeggmeisen har Norges største bestand på Øra. [Internett]. Fredriksstad Blad.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Digitalisering og kunstig intelligens.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Digital etikk i praksis.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Etikk og sikkerhet.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Digital Ethics in Education and Training.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Er vi trygge i datasamfunnet? – med Leonora Bergsjø (Podcast). [Internett]. NORDE, Norsk råd for digital etikk .
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Styring av internett – med Bjørn Svenungsen (FHS) og Håkon Bergsjø (NSM) (Podcast). [Internett]. NORDE, Norsk råd for digital etikk .
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Falske nyheter og digital manipulasjon - med Petter Bae Brandtzæg (Podcast). [Internett]. NORDE, Norsk råd for digital etikk .
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Honours-programmet, BA.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Digital sikkerhet - en innføring .
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Bærekraft og digitalisering .
 • Bergsjø, Leonora Onarheim & Holter, Trym (2020). Etikk og bias i kunstig intelligens. [Internett]. Nokios-konferansen 2020.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2020). Kunsten å leve et godt digitalt liv. [Internett]. Ublogg.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim & Klevstul, Frode (2020). Advarer om at ‘datavern’ ­forsvinner i krise. [Avis]. Vårt land.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim & Stenvik, Bår (2020). Ja til demokratisk teknologi. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Eilifsen, Margareth; Tønnesen, Kjellaug Tonheim & Vik, Leif Gunnar Vestbøstad (2020). Vi ofrer barn og unge til it-selskapene. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Hafnor, Johannes; Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2020). Den kulturelle skolesekken Viken hos lærerstudentene. [Internett]. Den Kulturelle Skolesekken Viken.
 • Helberg, Morten; Heggøy, Oddvar; Dahl, Espen; Fredriksson, Øyvind; Gunleifsen, Leif & Gunnersen, Jan Edvinn [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Intensiv overvåking av hubro i Norge i 2021. BirdLife Norge. ISSN 978-82-78-52180-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mai 2021 14:37 - Sist endret 16. sep. 2021 14:10