Aktuelle saker

Bildet viser et uteområde med lekeapparater laget av formingsmateriale

Mangfold, kreativitet og skaperglede! Det er stikkord for utstillingen som er laget av studentene ved barnehagelærerutdanningen og som nå er å finne i gangene ved Fakultet for lærerutdanninger og språk.  Gjennom prosjektet har studentene utformet sitt drømmeuteområde for barnehagen.