Lærerstudenter deltar i prisbelønnet prosjekt for en mer innovativ skolehverdag verden over

Studenter på grunnskolelærerutdanningen ved HiØ deltar i et internasjonalt prosjekt som skal utvikle undervisningsopplegg som grunnskolelærere over hele verden kan gjennomføre online. 

Bildet viser 5 kvinnelige studenter som står ved siden av hverandre. Fra venstre ses eanett Aarvik (fra venstre), Tam Nguyen, Martine Kollegård, Anne Eline Bergseth og Cathrine Karlsen .

Studentene Jeanett Aarvik (fra venstre), Tam Nguyen, Martine Kollegård, Anne Eline Bergseth og Cathrine Karlsen feirer utdelingen av 2021 European Innovative Teaching Award med Mozell. Foto: Privat

Prosjektet er finansiert av Erasmus+, og undervisningsoppleggene som utvikles skal støtte opp under Bærekraftig utvikling. Studentene var nylig på samling ved Professionshøgsjolen UCN i Ålborg, sammen med andre studenter, høgskolelærere og lærere fra grunnskoler i Danmark, Belgia, England og Spania. Målet med samlingen var å utvikle kreative og nyskapende undervisningsopplegg med støtte av digitale teknologier. Prosjektet de deltar i har mottatt The European Innovative Teaching Award.

De fem HiØ-studentene Tam Nguyen, Cathrine Karlsen, Jeanett Aarvik, Anne Eline Bergseth og Martine Kollegård går andre året på Grunnskolelærerutdanning 1-7, og tar naturfag som fordypning dette studieåret. Sammen med høgskolelektor Espen Braaten og lærerne Hilde Øen og Malin Hultqvist ved Spetalen skole er de med i Erasmus+-prosjektet DLAB2 (Digital Learning Across Boundaries: developing changemakers).

DLAB2 - et prosjekt som arbeider for en mer rettferdig verden

DLAB2 er et treårig prosjekt inspirert av Changemaker-bevegelsen, en bevegelse som arbeider for en mer rettferdig verden. Målet med DLAB2 er å utvikle undervisningsopplegg og skape lekende læringsomgivelser som oppmuntrer til kreativitet, nyskaping, entreprenørskap og samarbeid støttet av digitale teknologier. Skoleklasser i grunnskolen i samarbeidslandene deltar også i prosjektet, og de tester ut undervisningsoppleggene som utarbeides.

Bildet viser 5 kvinnelige studenter, som utforsker bruk av apper på telefon, til bruk i et undervisningsopplegg.
Studenter og lærere tester ut apper elevene skal bruke i prosjektet. Fra venstre: Hilde Øen og Cathrine Karlsen (delvis skjult), Jeanette Aarvik, Thanh Tam Ngoc Nguyen og Malin Hultqvist. Foto: Privat.

Undervisningsoppleggene som utvikles i prosjektet blir del av et åpent online kurs for lærere i grunnskolen over hele verden. Kurset arrangeres i mai/juni 2022 og her deles undervisningsopplegg og erfaringer fra oppleggene av alle som er involvert i prosjektet.

Målet for samlingen i Ålborg var å utvikle undervisningsopplegg innenfor årets hovedtema - Bærekraftig utvikling. Studentene var med å utvikle undervisningsopplegg der elevene utfordres til å samarbeide over landegrenser om problemstillinger knyttet til miljøutfordringer og bærekraftig utvikling, sammen med alle studenter, høgskole- og grunnskolelærere i prosjektet.

 

 

Skoleklasser i Råde tester ut undervisningsopplegget

En 4. klasse og en 7. klasse ved Spetalen skole i Råde kommune er også med i prosjektet. Sammen med skoleklasser i Northampton i England skal de arbeide med utvalgte undervisningsopplegg. Klassene vil ha tre internasjonale dager i løpet av skoleåret, der elevene jobber med undervisningsopplegget parallelt, og der de også møtes digitalt i løpet av skoledagen. Elevene bruker da samarbeidsplattformen eTwinning, som er en plattform der skoler i europeiske land kan kommunisere, dele og samarbeide i prosjekter.

Prisbelønnet prosjekt

Her ses selve prisen, som er en plakett, for 2021 European Innovative Teaching Award. Et glass med Mozell holdes i forgrunnen.
Plaketten for 2021 European Innovative Teaching Award. Foto: Privat

DLAB2 er videreutviklet fra, og en videreføring av, Erasmus+ prosjektet DLAB (Digital learning Across Boundaries), som gikk i årene 2016 – 2019. Lærere i naturfagmiljøet ved Fakultet for lærerutdanninger og språk (tidligere Avdeling for lærerutdanning) ved Høgskolen i Østfold har vært delaktige i både DLAB og DLAB2, og har hatt med studenter med fordypning i naturfag i alle seks årene prosjektene har gått.

I Danmark fikk Professionshøjskolen UCN tildelt prisen «2021 European Innovative Teaching Award» for sitt arbeid med DLAB i 2017-2020, og de norske studentene og lærerne fikk være med på prisutdelingen under oppholdet i Århus.

 

Les mer:

Publisert 10. nov. 2021 13:26 - Sist endret 10. nov. 2021 14:49