Ny mastergrad vil styrke kompetansen i matematikk blant lærere, studenter og elever

Masterstudium i matematikkdidaktikk tilbys for første gang fra høsten 2021, både som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over fire år. Studiet er samlingsbasert og gir muligheter for å kombinere jobb og studier.

Fotoillustrasjon er av grunnskolelærerstudent Stein Ove Belsby som var ute i studentpraksis i 2020. Foto: HiØ/Bård Halvorsen.

– Vi er veldig fornøyde med å få akkreditert masteren i matematikkdidaktikk og gleder oss til å møte lærere som vil utvikle egen matematikkundervisning og være en inspirator for andre kolleger, sier seksjonsleder Marianne Maugesten ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Dosent Marianne Maugesten. 

– På den nye mastergraden vil studentene arbeide med ny, forskningsbasert kunnskap tett knyttet opp til utfordringene de kan møte i klasserommet. Studiet har blant annet et emne som omhandler programmering i matematikkundervisningen, noe som er nytt i læreplanen fra 2020. Flere av våre lærere har lang erfaring med videreutdanning av matematikklærere, og vi ser fram til å knytte ny kunnskap til studentenes egne erfaringer, sier Maugesten.

 

 

– Har savnet mer kunnskap i matematikk

Camilla Martinsen, som var ferdig med en fireårig Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 våren 2019, er veldig fornøyd med at Høgskolen i Østfold starter opp masterstudium i matematikkdidaktikk til høsten. 

Camilla Martinsen. Foto: Privat.

– Jeg har savnet mer kunnskap i matematikk. Det var noe mangelfullt på det didaktiske planet på grunnskolelærerutdanningen 5-10. Når masteren nå kommer i 2021, er jeg veldig positiv til å søke om opptak, da nettopp didaktikken har fått stor plass i studiet, sier Martinsen.

– Jeg mener det er viktig å ha et godt og bredt faglig utgangspunkt i matematikk som lærer. I praksis vet vi at det finnes elever som syns matte er vanskelig og krevende, men også elever som har høyere matematisk kompetanse enn det vi fikk tilegnet oss ved den fireårige lærerutdanningen, sier hun. 

Martinsen mener det vil være til stor nytte å få sentrert emner inn på det didaktiske, slik at man er kapabel til å tilrettelegge og lage spennende opplegg for alle elever.

Positiv til eget emne i digitale verktøy

– Digitale verktøy og læremidler har også fått et eget emne, noe som også er veldig positivt, da dette var noe vi hadde lite fokus i grunnskolelærerutdanningen, sier Martinsen. 

– Dersom man som lærer blir tryggere ved bruken av disse, kan man nå elevene der de er, og gi en matematikkundervisning som muligens er mer «up to date». Dette kan da bidra til at elevene muligens finner matematikk mer spennende, og de kan få lære hvordan man bruker de hjelpemidlene man har rundt seg, sier hun.

Rektor fornøyd med oppstart av mastergrad

Siv Grete Stamnes (bildet til venstre) er rektor ved Os barneskole i Halden. Hun mener det er glimrende at Høgskolen i Østfold starter opp en mastergrad i matematikkdidaktikk.

– Vi trenger lærere med dyp matematikkforståelse for at de skal kunne differensiere faget så godt at vi kan heve elevene, sier hun.

– Det er en utbredt misforståelse at alle kan undervise godt i matematikk på barnetrinnet fordi selve utførelsen av den er så grunnleggende. Vi tror det er noe av årsaken til at vi ikke skårer så godt i matematikk i Norge, sier Stamnes.  

Tror mastergraden vil gi god motivasjon i matematikkfaget

Tone Helstad Glomsrud er lærer ved Rakkestad ungdomsskole. Hun er også positiv til det nye mastergradtilbudet, og ikke minst at det også kommer som et deltidstilbud. 

– Jeg synes det er veldig bra at HiØ endelig får master i matematikkdidaktikk med mulighet for å ta den på deltid for oss lærere, sier Glomsrud. 

– For meg ser det ut til at studiet vil ha en god blanding mellom teoretisk fordypning, og muligheten til å få teste ut det vi lærer praktisk i klasserommet. Jeg tror at kombinasjon mellom teoretisk fordypning og å ta dette med ut i arbeidshverdagen er svært god. Jeg tror også dette vil gi en god motivasjon for å jobbe og fullføre faget, sier hun. 

Glomsrud tror at arbeid og fordypning i temaene algebra, modellering og programmering blir bra, og mulighet for læring og fordypning i det nye tema programmering er hun veldig glad for.  

– Mastergraden kan gjøre meg til en enda bedre lærer

– Slik som utviklingen er innenfor lærerstudiet trenger vi lærere ute i «felten» også muligheten til å videreutvikle oss. Det er spennende å vite at vi kan få en teoretisk utvikling i kombinasjon med arbeid. Jeg tror også at mange lærere vil være glade for å lære mye i tema programmering, sier Glomsrud.

Glomsrud mener det absolutt er aktuelt for henne å søke på mastergraden i matematikkdidaktikk. Hun jobber også som praksislærer, og mastergraden tror hun kan gi henne muligheten til å utvikle seg sammen med de nye masterstudentene som nå er på vei.

– Jeg innser at det blir viktig for meg å videreutvikle min kunnskap for å bli en bedre lærer innenfor min arbeidshverdag, og jeg tror det kan være med på å gjøre meg til en bedre lærer, utrykker hun.

Nyttig å lære mer om programmering

Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann underviser ved Avdeling for lærerutdanning og har vært sentral i utarbeidelsen av den nye mastergraden. Han mener bruken av programmering i matematikkundervisninger åpner opp for nye muligheter:

Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann. Foto: HiØ.

– Med fagfornyelsen og digitaliseringsstrategien for grunnskolen er programmering og algoritmisk tenkning blitt nye elementer i matematikkundervisningen, og matematikklærere kan derfor ha nytte av å lære mer om programmering og dens rolle i matematikken, sier Kaufmann. 

– Samtidig er det mange tema i matematikken vi kan utforske på nye og spennende måter når vi bruker programmeringen som et verktøy. Lærerne trenger støtte til å utforske mulighetene og lage spennende opplegg der matematikk og programmering er integrert, understreker han.

 

I studiekatalogen kan du lese følgende om Master i matematikkdidaktikk:

I studiet blir kunnskapsdeling vektlagt og undervisningen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning kombinert med utprøving i nært samarbeid med skolen. Som masterstudent vil du bli en del av et forskermiljø der du kan delta i forskningsdiskusjoner i forskergrupper og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning eller PPU får du yrkestittelen lektor. 

Masterstudiet er relevant for deg som jobber i grunnskolens 5.-10. trinn. For deg som har en bachelorgrad med 80 studiepoeng i matematikk kan dette også være aktuelt, men du må ta praktisk-pedagogisk utdanning i etterkant for å oppnå undervisningskompetanse i faget.

Mer opp opptakskriterier, studieplan og hvordan du søker finner du her

Aktuelle lenker

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 9. feb. 2021 11:26 - Sist endret 26. nov. 2021 10:37