Organisasjon

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag ledes av en instituttleder. 

Instituttets ledelse

Instituttleder