Tor Dybo

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608445
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Dybo, Tor (2020). Made in Sweden: Studies in Popular Music. Puls - journal for ethnomusicology and ethnochoreology. ISSN 2002-2972. 5.
 • Dybo, Tor (2019). Folk and Popular Music in the Nordic Countries. I Howell, Tim (Red.), The Nature of Nordic Music. Routledge. ISSN 978-1-138-20718-9. s. 139–156. doi: 10.4324/9781315462851-8.
 • Dybo, Tor (2017). Fairport Convention: Gender and Voicing Strategies in a Sound Signature, The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender. Routledge. ISSN 9781472456830. s. 182–195. doi: 10.4324/9781315613437-16.
 • Dybo, Tor (2017). Doctoral Scholarship in Popular Music Performance. I Nilsson, Fredrik; Dunin-Woyseth, Halina & Janssens, Nel (Red.), Perspectives on Research Assessment in Architecture, Music and the Arts: Discussing Doctorateness. Routledge. ISSN 9781138695573. s. 101–113. doi: 10.4324/9781315526652-7.
 • Dybo, Tor (2015). Folkrock som globalisert musikkultur lokalisert nordområdene. I Fagerheim, Paal & Larsen, Ove (Red.), Musikk, folk og landskap. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-273-5. s. 175–200.
 • Dybo, Tor (2012). Karelsk glokalisering: Värttinä og verdensmusikken, Musikk, politikk og globalisering. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0146-7. s. 75–96.
 • Dybo, Tor (2012). Bretonsk glokalisering, Musikk, politikk og globalisering. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0146-7. s. 57–74.
 • Dybo, Tor (2012). Britisk etnisitet og Fairport Convention, Musikk, politikk og globalisering. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0146-7. s. 33–55.
 • Dybo, Tor (2011). “The Ballad of Matty Groves”: Global Perspectives on Fairport Convention and British Folk Tradition. I Jonsson, Leif Sigvard (Red.), Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2713-0. s. 103–134.
 • Dybo, Tor (2010). Jazz Research in Scandinavia. Jazzforschung. ISSN 0075-3572. 42, s. 111–127.
 • Dybo, Tor (2008). Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt. STM-Online. ISSN 1403-5715. Vol. 11 (2008).
 • Dybo, Tor (2007). Cross-Cultural Forms of Improvisation in Norwegian Jazz Life, Jazzforschung Jazz Research. Jazzforschung Jazz Research. s. 99–110.
 • Dybo, Tor (2005). Improvisasjonsformer i norsk jazzliv: Rapport fra et forskningsprosjekt i musikkvitenskap, i: Aasen, Torbjørn (red.): Lærdom i lyd: Musikkonservatoriet i Kristiansand gjennom 40 år. Skiftserien, Høgskolen i Agder. s. 95–126.
 • Dybo, Tor (2005). Jazz og globalisering i et nordkalottenperspektiv, Büchmann-Møller, Frank (red.): Nordisk Jazzforskning: Rapport fra den syvende konference i Odense, 25.-27. august 2004. Syddansk Universitetsforlag. s. 17–27.
 • Dybo, Tor (2005). Folkrock - folkemusikalsk revival eller populærmusikalsk fenomen? Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 31(Nr 31), s. 124–149.
 • Dybo, Tor (2002). En drøfting av analytiske perspektiver i tilknytning til soundbegrepet, Musikklidenskapelig årbok 2002. NTNU. s. 15–54.
 • Dybo, Tor (1995). Improvisasjonsformer i norsk jazzliv: Rapport fra et forskningsprosjekt i musikkvitenskap, i: Aasen, Torbjørn (red.): Lærdom i lyd ? Musikkonservatoriet i Kristiansand gjennom 40 år, Skiftserien nr. 113, Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder, Kristiansand.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dybo, Tor (2013). Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-01290. 129 s.
 • Oversand, Kjell & Dybo, Tor (2012). Musikk, politikk og globalisering. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0146-7. 386 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dybo, Tor (2021). Ethnographic approaches to the analysis of live sound at big outdoor music festivals versus small club venues.
 • Dybo, Tor (2021). Introduction to research on music technology and production.
 • Dybo, Tor (2019). Fieldwork as Method in Popular Music Studies.
 • Dybo, Tor (2019). Populærmusikkstudier. Gjesteforelesning på Master i musikk, Nord universitet. .
 • Dybo, Tor (2019). Presentation of PhD Specialization in Popular Music Performance at the University of Agder.
 • Dybo, Tor (2019). Vi skaper oss selv med musikk. [Avis]. Fedrelandvennen.
 • Dybo, Tor & Bang, Jan (2018). Satser på internasjonale musikkforskningssamarbeid. [Internett]. Nyheter UiA hjemmeside.
 • Dybo, Tor & Gunvaldsen, Erik (2018). Rekordmange vil ta doktorgrad i rytmisk musikk. [Internett]. Nyheter UiA hjemmeside.
 • Dybo, Tor (2017). Presentation of Chapter 8 Folk and Popular Music in the Nordic Countries. In T. Howell (ed.), The Nature of Nordic Music (forthcoming book publication). Abingdon: Routledge.
 • Dybo, Tor; Bang, Jan & Erik, Honoré (2017). Project Meeting in International Research Network in Global Jazz Studies.
 • Dybo, Tor (2017). Populærmusikkforskere fra UiA medvirker i prestisjetung utgivelse. [Internett]. Universitetet i Agder Nyheter.
 • Dybo, Tor (2015). Folkrock og globalisering.
 • Dybo, Tor (2015). Opponent under David Myhr Midpoint Seminar.
 • Dybo, Tor (2015). What is World Music?
 • Dybo, Tor (2014). Slik ble lyden av Norge til. [Avis]. Morgenbladet.
 • Dybo, Tor (2014). Final Discussion - Panel Participant.
 • Dybo, Tor (2014). Doctoral Scholarship in Popular Music Performance.
 • Dybo, Tor (2013). British Folk Rock and Censorship within the Recording Industry.
 • Dybo, Tor (2013). Gender and Voicing Strategies in a Folk Rock Band’s Sound Signature.
 • Dybo, Tor (2013). Folkrock fra Bretagne, Karelen og Storbritannia: Presentasjon av de tre artiklene “Britisk etnitisitet og Fairport Convention”, “Bretonsk glokalisering” og “Karelsk glokalisering: Värttinä og verdensmusikken” i bokutgivelsen Musikk, politikk og globalisering (Akademika forlag 2012).
 • Oversand, Kjell & Dybo, Tor (2012). Innledning, Musikk, politikk og globalisering. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0146-7. s. 7–14.
 • Dybo, Tor (2012). Presentasjon av bokprosjektet “Folk Rock and Globalization: An Ethnographic Study of Fairport Convention”.
 • Dybo, Tor (2011). "The Ballad of Matty Groves”: Fairport Convention and the British Folk Tradition.
 • Dybo, Tor (2011). “The Ballad of Matty Groves”: Mediating Perspectives on Fairport Convention and British Folk Tradition.
 • Dybo, Tor (2010). Jazz in Norway, vols. 1-5. Jazz Perspectives. ISSN 1749-4060. 4(2), s. 239–246.
 • Dybo, Tor (2010). Rockhistorisk begivenhet i Ravnedalen. ?.
 • Dybo, Tor (2010). Folk-Rock: A Folk Music Revival or a Popular Music Phenomenon?
 • Dybo, Tor (2009). Globalizing Perspectives on Norwegian Jazz History, Conference Report, 8th Nordic Jazz Conference. ISSN 9788799353101. s. 150–160.
 • Dybo, Tor (2009). Folkrock i globaliseringsperspektiv.
 • Dybo, Tor (2009). Globalizing Perspectives on Norwegian Jazz History.
 • Dybo, Tor (2009). Jazz Research in Scandinavia.
 • Dybo, Tor (2009). Folk rock: a folk music revival or a popular music phenomenon?
 • Dybo, Tor & Bråthen, Elin Synnøve (2008). Tar doktorgrad på seg selv og bandet.
 • Dybo, Tor (2008). Bli doktor i rock.
 • Dybo, Tor (2008). Bygger nytt musikkhus.
 • Dybo, Tor (2008). Tor Dybo: Hva er en ideel helg?
 • Dybo, Tor & Hawkins, Edgar Stanley (2007). Møte i stipendiatnettverk innen populærmusikkforskning.
 • Dybo, Tor (2007). Møte i Norsk Jazzarkivs faglige utvalg.
 • Dybo, Tor (2007). Møte i Norsk Jazzarkivs faglige utvalg.
 • Dybo, Tor (2007). Etablering av regionalt rocksenter i Kristiansand.
 • Dybo, Tor (2006). Forsknings- og pedagogiske nettverk innen utøvende rytmisk musikk.
 • Dybo, Tor (2006). Forskningsnettverk innen jazz- og populærmusikkforskning.
 • Dybo, Tor (2006). Forskningsnettverk innen jazz- og populærmusikkforskning.
 • Dybo, Tor (2006). Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt.
 • Dybo, Tor (2005). Värttinä og verdensmusikken.
 • Dybo, Tor (2005). Kristiansand, Stavanger and Southern Norway, Continuum encyclopedia of popular music of the world / edited by John Shepherd ... [et al. s. 277–279.
 • Dybo, Tor (2003). “Southern Norway”, Encyclopedia of Popular Music of the World, “Vol. 2: Locations". Continuum.
 • Dybo, Tor (2003). Garbarek, Jan, Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bärenreiter.
 • Dybo, Tor (2002). Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse: en drøfting av enkelte problemområder, retninger og arbeider innen feltet.
 • Dybo, Tor (2002). Komparative aspekter ved norsk jazzliv på 70-tallet: sammenligning mellom amerikanske, europeiske og norske utøvere.
 • Dybo, Tor (2002). Jazzhistorie.
 • Larsen, Ove & Dybo, Tor (2002). Gehørtradert musikk som forskningsfelt.
 • Dybo, Tor & Larsen, Ove (2001). Tradisjon og fornying i folkemusikalske uttrykksformer.
 • Dybo, Tor (2000). Ethnomusicological Reflections on Challenges in Norwegian Jazz Research.
 • Alterhaug, Bjørn; Dybo, Tor & Oversand, Kjell (2002). Challenges in Norwegian Jazz Research : a report from the conference. Institutt for musikk, NTNU. ISSN 8292267077.
 • Davidsen, Hanne; Dybo, Tor & Klepaker, Tom (2000). FoU-virksomheten ved Høgskolen i Nesna : årsmelding 1998. Høgskolen i Nesna. ISSN 8275690803.
 • Dybo, Tor (1995). Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess. Universitetet i Trondheim, det historisk-filosofiske fakultet,. ISSN 8290896689.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. mars 2021 08:54 - Sist endret 29. mars 2021 08:54