Kommende arrangementer

AreaS-seminar: Allianser
Tid og sted: 31. jan. 2022 18:0019:00, Litteraturhuset i Fredrikstad

Gjennom historien har allianser inntatt ulike former og hatt ulike funksjoner.

De to siste årene har Covid-krisen bekreftet at alliansebygging er et sentralt verktøy, enten i form av allianse mellom stater eller mellom regjering og befolkning.

Å forstå alliansekonseptet er viktig for å forstå en verden som ikke lenger kjenner fysiske grenser og hvor utfordringer som mennesker møter er globale.

Etter to års arbeid kan forskergruppen ved Høgskolen i Østfold AreaS endelig presentere sin nye bok «Living Alliances, Leaving Alliances; Interdisciplinary Perspectives.» Boken gir bl.a. en tverrfaglig og en historisk tilnærming til allianser.

Tid og sted: 11. feb. 2022 12:0013:30, Zoom

Caroline Nilstad (NTNU) holder gjesteforelesningen: 

"Hvordan kan man vite hvem man er, hvis man ikke forstår hvor man kommer fra?» - Nora Krugs graphic memoir Heimat  (2018) i tyskundervisningen.

Tid og sted: 10. mars 2022 12:0013:30, Zoom

Dr. Maha El Hissy fra Queen Mary University of London holder forelesning over temaet "Writing against the Hegemony of White Remembrance. Emine Sevgi Özdamar’s Ein von Schatten begrenzter Raum (2021)“