2022

Publisert 28. jan. 2022 09:46

– Den pågående opptrappingen av konflikten mellom NATO-landene og Russland i forhold til Ukrainas skjebne er en påminnelse om hvor viktig og komplisert allianseproblematikken er og ikke minst hvor avgjørende allianser er i en verden hvor tillit og tillitsbygging har blitt en dyrebar vare.  Vår bok om allianser er ment som et viktig bidrag til samfunnsdebatten i den forbindelse, hvor tematikken belyses fra forskjellige vinkler, sier redaktør Franck Orban.