Pågående prosjekt

Barn og digitale tekster

Dette prosjektet er er doktorgradsarbeid som tar for seg barns læring relatert til den digitale hverdagen og fritid.  

Fullstendig tittel på doktorgradsavhandlingen er Barn og digitale tekster: Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett.

Doktorgradsarbeidet er en studie av åtte barns digitale og fritidsforankrede læringskultur. Barna er i alderen 9-12 år og har pekt ut viktige tekster og tekstlige aktiviteter i egen hverdag. Barnas tekstbruk er dokumentert ved hjelp av intervjuer, hjemmebesøk, fotografier og web-opptak.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 20:28 - Sist endret 24. sep. 2021 10:35