index.html

Dette bildet viser inngangspartiet av Høgskolen i Østfolds studiested i Halden.

Om instituttet

Det nyopprettede Instituttet for språk, litteratur og kultur (SLIK) er ett av tre institutter ved Fakultet for lærerutdanninger og språk. Instituttet har 55 ansatte innenfor fagområdene norsk, engelsk og fremmedspråkene tysk, fransk og spansk. Instituttet har ansvar for å levere språkutdanning, kompetanse og forskning til fakultetets instituttovergripende lærerutdanninger for barnehage og skole. Instituttet tilbyr i tillegg et rikt antall års- og påbyggingsstudier innenfor språk, bachelorstudier i språk, samt masterstudiene i fremmedspråk i skolen og norsk i skolen. Instituttet har også viktige leveranser knyttet til eksternfinansierte etter- og videreutdanninger. Instituttet huser høgskolens forskningssatsing innen språk og jobber med å etablere et senter for fremragende utdanning i språk. Instituttets ansatte er sterkt engasjert i undervisning, forskning og formidling.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.