Organisasjon

Institutt for språk, litteratur og kultur (SLIK) ledes av en instituttleder som også leder instituttets fagmiljø i norsk og engelsk. Fagmiljøene i fremmedspråk (fransk, spansk og tysk) ledes av en egen undervisningsleder.  

Instituttets ledelse

Instituttleder

Undervisningsleder