Alexander Kristoffersen Lykke

Institutt for språk, litteratur og kultur
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608432
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Språkendring

 • Nordisk språk

 • Norsk i Amerika

 • Arvespråk (heritage languages)

 • Morfologi (særlig bøyingsmorfologi)

 • Fonologi

 • Morfosyntaks (særlig kasus) og verbsyntaks (særlig verbflytting)

 • Historisk lingvistikk

 • Norrønt språk

 • Norrøn filologi og runologi

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig i lærerutdanninga (mest på 5.-10.-lærerkurs), i etterutdanningskurs for lærere (KFK), og på norsk påbyggingsstudium (retta mot 8.-13. trinn). Hovedtyngden av undervisning er innen emner relatert til språklig struktur (grammatikk) og språklig variasjon og endring. Dette inkluderer flerspråklighet (på de fleste emner) og historisk språkvitenskap (særlig på NORP201).  Dette er emnesidene til noen av emnene jeg underviser og har undervist på:

NOR102: Grammatikk, skriveopplæring og elevtekster (5-10)

NOR103: Språkleg mangfald, variasjon og endring (5-10)

NORP201: Norsk/nordisk språkstruktur før og nå

Andrespråkspedagogikk

Bakgrunn

Formidling

 

Emneord: Lingvistikk, Språkvitenskap, Språkendring, Amerika-norsk, Arvespråk, Nedarvingsspråk, Historisk språkvitenskap, Fonologi, Morfologi, Syntaks, Norrønt språk, Grammatikk

Publikasjoner

 • Lykke, Alexander K. (2018). The Relation between Finiteness Morphology and Verb-Second: An Empirical Study of Heritage Norwegian. I Kühl, Karoline & Petersen, Jan Heegård (Red.), Selected Proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 8). Cascadilla Press. ISSN 978-1-57473-473-7. s. 71–79. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Lykke, Alexander Kristoffersen & Hjelde, Arnstein (2021). Young versus old speakers of heritage Norwegian: Novel data to solve methodological problems.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen (2021). When does change occur in moribund heritage varieties? A diachronic study of American Norwegian tense morphology.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen (2021). Språk i Beforeigners.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen (2021). Language in Beforeigners.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen (2020). Variation and change in the tense morphology of American Heritage Norwegian.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen (2020). Variation and Change in the Tense Morphology of Heritage Norwegian in North America. Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2019 08:19 - Sist endret 19. okt. 2021 11:56