Anders Eilertsen

Institutt for språk, litteratur og kultur
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608190
+4741676474
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-64

Faglige interesser

  • Kritisk literacy
  • Sosialsemiotikk
  • Kritisk diskursanalyse
  • Hatretorikk
  • Norskdidaktikk
  • Skriveopplæring, elevtekster, vurdering og respons

Undervisning

Underviser i norsk på disse emnene høstsemesteret 2021:

Norsk 401, "Lesing, skriving og munnlegheit": LMBNOR40117, LMUNOR40117 og LUMNOR40117

Norsk 104 for 1.-7. trinn, "Litteraturhistorie og -formidling på tvers av medier": LMBNOR10417

Bakgrunn

Ansatt i norskseksjonen ved HiØ fra august 2019.

Arbeidserfaring

2011-2019: Greåker vgs. (norsk, historie, samfunnsfag, sosiologi & sosialantropologi, politikk & menneskerettigheter)

2000-2011: Cicignon skole (norsk, samfunnsfag og KRLE)

1997-2000: Sivilarbeider, assistent eller faglærer i barnehage og barneskole, og assistent på sykehjem i Sheffield

Utdanning

Cand.mag (1993-97), UiO og UiB (historie, sammenlignende politikk og idéhistorie)

Årsemner i norsk, deltid (2006-10), HiØ og HiOA

Master i norskdidaktikk (2017), USN

Publikasjoner

Veum, A. & Eilertsen, A. (2019): Kritisk lesing av historiske saktekster vitenskapelig artikkel i Norsklæreren 1/19.

Eilertsen, A. (2017): Så jeg vil ikke egentlig kalle det en sakprosatekst. Fire elevers evne til kritisk literacy i møte med en antisemittisk tekst fra LNUs sakprosakanon, masteroppgave ved USN.

Eilertsen, A. (2016): «The Act of Teaching?. En didaktisk analyse av anslaget til dokumentarfilmen The Act of Killing», didaktisk artikkel i Norsklæreren 2/16.

Samarbeid

FoU-gruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning

Førstelektorprogrammet

Bokprosjektet "Overganger mellom barneskole og ungdomsskole"

Dekomp

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 28. mai 2019 09:12 - Sist endret 18. okt. 2021 12:20