Ragnar Arntzen

Institutt for språk, litteratur og kultur
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608134
+4799000802
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-072

Faglige interesser

 • Språklige og språkdidaktiske emner (norsk som andrespråk, språkbruk hos flerspråklige barn og unge, Prosessbarhetsteorien)
 • Litterære emner: diverse forfatterskap (Henrik Ibsen, HC Andersen, Karen Blixen, Lars Amund Vaage mfl.), kulturmøter i litteraturen, essayistikk 
 • Litteraturpedagogisk nettsted om H.C. Andersens eventyr og historier (som du finner HER)

Undervisning

 • Andrespråkspedagogikk for lærere trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet, videreutdanning for lærere)
 • Andrespråkspedagogikk for lærere trinn 11-13 (Kompetanse for kvalitet, videreutdanning)
 • Master norsk i skolen, master i spesialpedagogikk (lesing og skriving i et mangfoldsperspektiv)

Bakgrunn

 • Utdanning: Cand. philol. 1983 med avhandling om Kjartan Fløgstads roman Fyr og flamme  
 • Amanuensis i litteraturteori, forfatterstudiet i Bø (1988-1992)
 • Har vært ansatt ved lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold, siden 1992.
 • Siden 2008 har jeg ledet et prosjekt der vi følger en gruppe flerspråklige barn fra barnehage og over i skolen (2008-2019) med særlig fokus på andrespråksutvikling, språkbruk og lesing på andrespråket (les mer om prosjektet HER).
Emneord: Språk, litteratur, norsk som andrespråk

Publikasjoner

 • Håkansson, Gisela Anne-Marie & Arntzen, Ragnar (2021). Developmental stages challenging cross-linguistic transfer: L2 acquisition of Norwegian adjectival agreement in attributive and predicative contexts. Journal of the European Second Language Association. ISSN 2399-9101. 5(1), s. 54–69. doi: 10.22599/jesla.68. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad & Arntzen, Ragnar (2019). Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian. I Lenzing, Anke; Nicholas, Howard & Roos, Jana (Red.), Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027203984. s. 185–206. doi: doi.org/10.1075/palart.7.08hje.
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). PT som andrespråkspedagogisk verktøy i barnehage og skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 103(4), s. 263–276. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-04-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. 5(2), s. 79–99. doi: 10.23865/njlr.v5.1411. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2019). Kulturell kapital og akademisk integrering. Studenter med innvandrerbakgrunn forteller om sine erfaringer med norsk utdanning. UNIPED. ISSN 1500-4538. 42(4), s. 400–414. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar & Karlsen, Jannicke (2019). Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 35(1), s. 32–61. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). The Lark's Lonely Twittering: An Analysis of the Monologues in A Doll's House. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 19(2), s. 88–121. doi: 10.1080/15021866.2019.1640928. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2018). Reflecting on Educational Experiences: An Analysis of Two Migrant Students' Stories. I Haukås, Åsta; Bjørke, Camilla & Dypedahl, Magne (Red.), Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge. ISSN 9781138633384. s. 204–223. doi: 10.4324/9781351049146-11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2017). Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 33(1), s. 33–62. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies. I Pixel, Conference Secretariat (Red.), The Future of education : conference proceedings. Libreria Universitaria. ISSN 9788862926201. s. 507–510.
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ar (2014). Å lære å lese på et andrespråk. Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 30(1), s. 41–73.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring. I Moen, Bente Bolme (Red.), Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-321-0198-6. s. 59–77.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Rubato og Tangentane lest med utgangspunkt i båtbyggeriet i Kunsten å gå. I Bramness, Hanne & Thon, Jahn Holljen (Red.), Vaage. Ti lesninger i Lars Amund Vaages forfatterskap. Forlaget Oktober. ISSN 978-82-495-0971-3. s. 45–74.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Tospråklige barn fra barnehage til skole - Et prosjekt i språkstimulering og språkkartlegging av andrespråket 2008-2011. I Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (Red.), Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden). Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-364-9. s. 27–74.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (2019). Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027203120. 6(6). 263 s.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: nynorsk. Cappelen Damm AS. 254 s.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start, arbeidsbok 3-4. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202330606. 216 s.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2010). Norsk start 1-4, Tekstbok: bokmål. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202304058. 254 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brynildsen, Stine; Olandersson, Cecilie & Arntzen, Ragnar (2021). S4 - Episode 5: Flerspråklighet og norsk som andrespråk. [Internett]. Wordpress/ SoundCloud.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2021). Project presentation ALAN Webinar 22 June - Focus on methods and grammatical development.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2021). Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) - Prosjektpresentasjon for lærarar på Nygård skole.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2021). Project presentation ALAN Webinar - Focus on target language variation, pragmatics and learner corpus .
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2021). How do adult learners with limited educational backgrounds develop their communicative abilities in L2 Norwegian? ALAN 2021-2025.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2021). Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) - Metodewebinar.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2021). Adult Acquisition of Norwegian as a Second Language (ALAN): Project presentation at the Third LAMUC meeting .
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2021). Multilingual use in adults and children in today's Norway.
 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (2019). Introduction (to Teachability and learnability). I Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (Red.), Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027203120. s. 1–6. doi: DOI%2010.1075/palart.6.
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). Transfer and developmental stages in L2 acquisition .
 • Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke & Kvifte, Bjørn Harald (2019). Nasjonale prøver i lesing for ungdomsskoleelever som har andrespråket norsk som primærspråk.
 • Arntzen, Ragnar & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2019). Modersmålets betydelse i norsk andraspråksinlärning.
 • Håkansson, Gisela Anne-Marie & Arntzen, Ragnar (2018). Norwegian as L2 in children and adults – a Processability account. .
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2018). Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser.
 • Arntzen, Ragnar (2017). Flerspråklighet som utfordring og ressurs.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Mosfjeld, Inger Martine (2017). Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2017). Migrasjonsstudenter forteller om sine møter med det norske utdanningssystemet.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2017). Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2016). Metacognitive perspective on migrant students' experiences with Norwegian education.
 • Arntzen, Ragnar (2016). Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Østfold.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2016). Vocabulary skills among multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2016). Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Språkbruksmønstre hos tospråklige barn fra førskolealder til mellomtrinnet.
 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Håkansson, Gisela Anne-Marie (2016). Processbarhetsteorin som verktyg för att kartlägga utvecklingen i norska som andraspråk.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015). Skole for språkforskere. [Internett]. https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Elevmangfold i den flerkulturelle skole.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Flerspråklighet, mangfold og inkludering.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Leseopplæring i klasserom preget av elevmangfold.
 • Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students' educational biographies.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Ekspressive og reseptive språkferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Flerspråklig oppvekst og utdanning.
 • Arntzen, Ragnar (2015). Språkbiografien som pedagogisk verktøy. Foredrag for lærere i fengsler.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Vokabularferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk, med særlig fokus på språk- og leseutvikling.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald & Arntzen, Ragnar (2014). PT, language acquisition and language attrition: Norwegian as L2 in Norway and as heritage language on the Prairie.
 • Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar & Kvifte, Bjørn Harald (2014). Flerspråklige barns leseutvikling på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2014). Linguistic diversity in the classroom.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Adam og Johan: Om språklæring og språktap.
 • Arntzen, Ragnar (2014). Spredning av Språkløftet; to- og flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The Monologues in A Doll's House. The Lark's last twitterings.
 • Arntzen, Ragnar (2014). The development of vocabulary and syntax in second language aquisition by multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2014). Flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; førstespråkets betydning for begynnende leseopplæring.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Foredrag om Karen Blixens liv og forfatterskap.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). Når flerspråklige barn blir alfabetisert på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2013). Sammenheng mellom vokabular og grammatisk kompleksitet i mellomspråksutvikling?
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). PT, Language Development, Vocabulary and Reading Skills.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Multilingual Children from Kindergarten to School: Developing Second Language and Reading Skills.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Conference on Processability theory. [Internett]. Høgskolen i Østfold.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Intervju med forfatteren Lars Amund Vaage om romanen "Syngja".
 • Arntzen, Ragnar (2013). Flerspråklige barn fra barnehage til skole; Språkstimulering og språkkartlegging av flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar (2013). Kartlegging, statistikk og biografi som kilde til pedagogisk kunnskap.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Praktisk erfaring med PT i forbindelse med kartlegging av barns andrespråksutvikling fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Forskningsbasert undervisning eller institusjonsforankra forskning.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Språkløftet i Fredrikstad kommune - eksempel på kompetanseheving og samarbeid mellom kommune og høgskole.
 • Arntzen, Ragnar (2012). Fra barnehage til skole på to og flere språk.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Learning and forgetting a language.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger. Rapport (Høgskolen i Hedmark). ISSN 0808-2626. s. 29–29.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Tobano.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger.
 • Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2012). Flerspråklige barn på vei inn i lesekunsten på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Avslutning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Åpning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). TOBANO-nettverket - status 2012. I Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (Red.), Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden). Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-364-9. s. 183–186.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Innleiing. I Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (Red.), Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden). Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-364-9. s. 5–8.
 • Arntzen, Ragnar (2011). SPOKUS - Språkfokus i Fredrikstad.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Språkstimulering i den flerkulturelle barnehagen; Avslutningskurs for Halden-prosjektet høsten 2010-våren 2011.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Spokus-prosjektet 2008-2011, – Fram mot en modell for den flerkulturelle barnehage/skole og veien videre.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Presentasjon av spokus-prosjektet, for lærere og førskolelærere i Fredrikstad.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Resultater fra spokus-elevenes leseresultater i 2.klasse, og utviklinga fra 1. til 2.klasse.
 • Arntzen, Ragnar (2011). Modell for språkarbeid i den flerkulturelle barnehagen.
 • Arntzen, Ragnar & Hagerup, Anette (2011). Norsk start 1-4: digital lærerveiledning.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2011). Møte med norsk som majoritetsspråk i Den gamle verden og som minoritetsspråk i Den nye verden.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Ludvigsen, Ali Reza Yavar (2011). Flerspråklige barn på vei inn i skriften.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Spokus- en modell for språkopplæring av minoritetsspråklige barn fra 4-8 år i barnehage og skole.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva vil det si å være en flerspråklig barnehage.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Hva er det å være en flerspråklig barnehage Språkstimulering og språkobservasjon i den flerkulturelle og flerspråklige barnehage.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Med Bukkene Bruse inn i språket; presentasjon av spokus-prosjektet med særlig vekt på kartlegging av andrespråksutviklingen til flerspråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2010). Språkstimulering og kartlegging av minoritetsspråklige barn i overgang barnehage skole.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (2012). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden). Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-364-9.
 • Arntzen, Ragnar (2010). Lystig pedagogikk og narrativt begjær. To essays om Karen Blixens fortellinger. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252727.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 26. juli 2021 11:14