Studier

Instituttet tilbyr forskningsbaserte og praksisrelaterte språkutdanninger i språkene engelsk, fransk, norsk, spansk og tysk – mange av disse er helt nettbasert.

Ved siden av disse er instituttet ansvarlig for språkutdanning innenfor barnehage- og grunnskolelærerutdanning (BLU og GLU), i videreutdanningsprogrammet HiØ videre og i arbeidet med kvalitetsløfting (DEKOMP, REKOMP, Kompetanseløftet).

Her kan du lese mer om studieprogrammene våre:

Studieprogrammer

Søk i emner

Her finner du alle publiserte emner. Historiske emner ligger også tilgjengelig.