- Viktig med en mastergrad med direkte relevans for jobben min

Julie Casoli Uvsløkk har studert Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold. Etter endt utdannelse fikk hun først jobb som forlagsredaktør for fremmedspråk. I dag jobber hun som doktorgradsstipendiat i språkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitet i Oslo.

Julie Casoli Uvsløkk er tidligere student på Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Foto: Shane Colvin, UiO

Hvorfor valgte du å søke masterstudiet i fremmedspråk?

Jeg underviste i engelsk og i fransk på ungdomstrinnet og på videregående skole i flere år, som adjunkt med opprykk. Jeg ønsket meg lektorkompetansen for å styrke min undervisningskompetanse og bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet. For meg var det viktig å ta en master med direkte relevans for jobben min, hvor det jeg lærte kunne overføres til klasserommet, hvor jeg kunne prøve ut nye ideer med elever og som ga meg muligheten til å reflektere over egen praksis. Da jeg hørte om Masterstudium i fremmedspråk i skolen, fant jeg det jeg lette etter.

I hvilke sammenhenger har språkkunnskapene dine vært nyttige for deg?

Alle - både privat og jobbmessig! Jeg har alltid vært interessert i språk som en døråpner. Jeg er nysgjerrig av natur og elsker å reise og å møte nye folk. Jo flere språk i ens portefølje, jo lettere blir det! Jeg har fransk som morsmål, jeg studerte engelsk på universitetet og lærte meg norsk når jeg flyttet til Norge. Jeg bruker alle de tre språkene daglig.

"Masteren i fremmedspråk i skolen åpner mange dører! Men den gir deg først å fremst kunnskap som er umiddelbart overførbar til klasserommet. Den gir deg mulighet til å reflektere over din undervisning, mulighet til å prøve ut nye aktiviteter, samt et forum til å diskutere faget ditt og språk med andre lærere og med fagfolk."

Julie Casoli Uvsløkk, tidligere student på Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.

Hvilke muligheter tenker du denne masteren vil gi deg i fremtiden?

Masteren i fremmedspråk i skolen åpnet mange muligheter for meg. Jeg elsket min lærerjobb og mine elever, men var også åpen for nye utfordringer om noe spennende skulle dukke opp. Rett etter jeg ble ferdig med masteren, startet jeg som forlagsredaktør for fremmedspråk, og utviklet et læreverk for fransk nivå 1. I denne jobben var kombinasjonen av min undervisningserfaring og den ferske kunnskapen jeg tilegnet meg gjennom masterstudiet svært verdifull for de pedagogiske og didaktiske valgene jeg måtte ta gjennom prosessen. Masteren i fremmedspråk i skolen har også åpnet dørene til høyere utdanning. Jeg jobber nå som doktorgradsstipendiat i språkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitet i Oslo. Der forsker jeg på interkulturell kompetanse i fransk- og engelskundervisning på ungdomstrinnet i Norge som en del av LISE-prosjektet, og underviser i fagdidaktikk, i engelsk, fremmedspråk og fransk på PPU.

Kan du si litt om hvordan har det vært å kombinere studiene med jobb?

Jeg jobbet 100% som lærer da jeg tok masteren på deltid, og tok permisjon fra jobben et semester for å skrive masteroppgaven. For meg var det viktig å planlegge nøye, slik at innleveringer og eksamen ikke skulle krasje med store arbeidsoppgaver på skolen. Jeg syntes at det var perfekt å kunne jobbe selvstendig, i mitt eget tempo, innenfor rammene for hvert emne. Jeg er et skikkelig A-menneske, så jeg jobbet ofte med studiet tidlig om morgenen i helgene, mens familien sov, da kunne jeg nyte resten av helgen med dem. Alt ble også lett å planlegge da emneansvarlige på masteren var enkle å prate med, og alltid klare for å hjelpe om det skulle være noe.

Hvorfor vil du anbefale andre å ta denne masteren?

Masteren i fremmedspråk i skolen åpner mange dører! Men den gir deg først å fremst kunnskap som er umiddelbart overførbar til klasserommet. Den gir deg mulighet til å reflektere over din undervisning, mulighet til å prøve ut nye aktiviteter, samt et forum til å diskutere faget ditt og språk med andre lærere og med fagfolk. Kombinasjonen av fagdidaktikk og selve språktreningen er super! Man får forsterket både sin språkkompetanse og sin undervisningskompetanse.

Har du noen gode tips til våre fremtidige masterstudenter?

Møt opp på samlinger i Halden og i Göteborg, der vil du bli kjent med medstudenter og emneansvarlige. Terskelen vil da være mye lavere om du trenger å kontakte dem i løpet av studiet. Og som en del av et kull, vil det også føles mindre ensomt med fjernstudiet.

Til tider er det tøft å kombinere jobb, studier og privatliv. Stå på og lykke til!


Aktuelle lenker:

Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng)

Publisert 31. aug. 2021 13:59 - Sist endret 22. feb. 2022 15:19