Pedagogiske ledere i barnehager

Tidligere studenter forteller om sine erfaringer...

Hva jobber dere med i dag?

 • I dag arbeider jeg som høyskolelektor i pedagogikk og jeg har en del prosjekter hvor jeg er ute i barnehager som prosessveileder. 
 • Jeg startet å jobbe ved en høgskole når masteroppgaven var levert. Før det har jeg jobbet i nesten 30 år i barnehage, de siste 12 årene som styrer. 
 • Jeg anbefaler alle jeg kjenner som jobber med de yngste barna om å søke studiet. Jeg ønsker også å si at det er ikke slik at man må søke seg vekk fra barnehagen selv om man har tatt en mastergrad. For meg har det nettopp vært både viktig og relevant å ha med seg denne kunnskapen i hverdagslivet i barnehagen, og jeg håper vi får flere med tilsvarende kunnskap inn i det daglige arbeidet med barna.

Hvordan preges deres arbeidsdager etter å ha tatt masterstudiet?

 • Gjennom studiet fikk jeg mer kunnskap om små barns barndom, om arbeid med de yngste barna og jeg fikk teori å henge mine egne tanker og erfaringer på. Det har vært og oppleves fortsatt som utrolig verdifullt.
 • Studiet har gitt meg en faglig tyngde som jeg bruker i kollegiet, - i hverdagslivet, men også i mer formelle anledninger som personalmøter og fagdager.
 • Jeg kjenner meg trygg i rollen som leder på avdelingen, ikke fordi jeg har blitt mer skråsikker, men for at jeg våger å dvele ved dilemmaer og etiske problemstillinger og at jeg kan gjøre dette sammen med personalet. 
 • Studiet har gitt meg begreper til å løfte fram småbarnspedagogikk som et viktig fag i egen barnehage, men også i dialog med foreldre, med samarbeidende institusjoner og ikke minst i dialog med lokale politikere og administrative ledere med ansvar for barnehagefeltet.
 • Min kompetanse etterspørres i stor grad av både fagarbeidere, pedagogiske-ledere og styrer, men også fra barnehagefaglig ansvarlig i kommunen

Hva vil dere si om studiets innhold og arbeidsmåter?

 • På studiet ble det brukt en rekke ulike arbeidsformer. Dette har inspirert meg både i forhold til opplegg med barna og personalet i barnehagen. Dette handler både om å være kritisk til det vi gjør, men også om å ta i bruk mer kreative opplegg/arbeidsmåter enn tidligere. 
 • Studiet har i høy grad bidratt til kritiske refleksjoner rundt arbeidsmetoder og opplegg i de småbarnspedagogiske/barnehagefaglige praksisene jeg er en del av.
 • Filosofiske perspektiver har vært en stor del av masterstudiet, noe som har løftet nettopp det å møte andre mennesker, om det er 1 åringer eller besteforeldre i barnehagen på en annen måte enn tidligere.
 • Det å ha vært en del av et så inspirerende miljø som masterstudiet var, har vært med på å styrke min nysgjerrighet for pedagogikkfaget på helt nye måter. 
Publisert 12. nov. 2020 13:53 - Sist endret 12. nov. 2020 13:53