- Handler ikke om å dekorere

«Scenografi betyr å iscenesette, det er å skape et tomrom og presist definere en åpenhet eller å lage et potensiale hvor ting kan utvikle seg.», sa professor Serge von Arx da han deltok i en debatt om arkitektur i regi av NRK.

Waterfront Oslo: Arkitektur må forstås som en dialog, ifølge professor i scenografi ved Høgskolen i Østfold, Serge von Arx.

Photo: Serge von Arx

Serge von Arx som er kunstnerisk leder for scenografiavdelingen ved Akademi for scenekunst var denne uken invitert inn i NRKs radiostudio aktualitetsprogrammet «Studio 2» på P2 for å diskutere «Arkitekturen - de store prosjektene». Sammen med professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Erik Fenstad Langdalen fikk von Arx her oppdraget med å «skrive kulturhistorie i samtiden». Dette ved å kommentere det som har vært de store byggeprosjektene i Norge igjennom 2010-tallet, der i blant Nasjonalmuseet og Munchmuseet.

«Arkitektur er først og fremst en dialog og det samme gjelder for scenografi eller scenekunst i det hele tatt. Det er hvordan vi samler folket og kommer til å snakke med hverandre, sa von Arx som er scenografiprosessor ved Høgskolen i Østfold.

Hele programmet er tilgjengelig på NRK Radio sine nettsider.
Du kan høre hele innslaget her.
 

Var gjest i «Studio 2» på P2: Professor og kunsterisk leder ved Akademi for scenekunst, Serge von Arx.

Undervurderer scenografien

Akademi for scenekunst utdanner scenografistudenter både på bachelor- og masternivå. Ifølge von Arx blir scenografiens funksjon ofte misforstått.

«Jeg forstår ikke at vi skal lage et teaterstykke eller scenografi for å dekorere. Det er stort sett en feilforståelse ved scenografi at det kalles en dekorasjon, det er scenografi som lager den debatten som forhåpentlig vil hjelpe oss å komme videre i diskusjonen», sa han i radioprogrammet.

Mer informasjon om alle studiene ved Akademi for scenekunst

By Ann-Kristin Johansen
Published Dec. 5, 2019 10:50 AM - Last modified Dec. 5, 2019 10:50 AM