«Sea matters»: Internasjonalt prosjekt ved Akademi for scenekunst får millionstøtte

Høgskolen i Østfold ved Akademi for scenekunst er en av 13 norske universiteter og høgskoler som har fått millionstøtte fra regjeringen for å iverksette internasjonalt utdanningsarbeid.

Bildet viser hav og bølger sett fra standen

Tretten norske universiteter og høyskoler får til sammen 90 millioner kroner til internasjonalt utdanningssamarbeid fra regjeringen. Prosjektet "Sea matters" ved Akademi for scenekunst er blant prosjektene som får millionstøtte de neste tre årene. Foto:Tony Hall

Akademi for scenekunst (NTA) får 2.8 millioner i støtte til prosjektet «Sea Matters». Prosjektet skal går over tre år og starter opp i januar neste år. Midlene deles ut gjennom Utforsk-programmet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Akademi for scenekunst beskriver prosjektet slik:
“SEA MATTERS is a performance research pedagogy laboratory based on shared transatlantic storytelling, artistic actions and listening practices between Østfold University College and Federal University of Rio de Janeiro.»

Tretti prosjekter har fått støtte på til sammen 90 millioner kroner. Se hele listen på regjeringen.no. 

Transatlantiske historier

Fra 2023 til 2026 vil prosjektet resultere iblant annet dialog, kunstneriske prosjekter, workshops, og gjesteopphold – alt innenfor prosjektets tema «Sea matters».

I beskrivelsen av prosjektet heter det blant annet at "Sea matters": “..aims include fostering student-led research on artistic and pedagogical proposals across borders where ecology, social justice and performance are connected. Topics are informed by these two nations deeply impacted by complex transatlantic histories.»

Ifølge direktoratets vurdering av «Sea matters»-søknaden treffer prosjektet på flere av kriteriene for tildelingen. Blant annet påpekes det at det styrker det internasjonale samarbeidet mellom to institusjoner for høyere utdanning i Norge og Brasil og dermed bidrar til fellesarenaer for kunnskapsutvikling. Prosjektet bidrar samtidig til utveksling av kunnskap mellom akademiske og ikke-akademiske samarbeidspartnere.

I vurderingen som er gjort kommer fremgår det dessuten at prosjektet scorer også høyt på forskningssamarbeid og kvaliteten på det partnerskapssamarbeidet betegnes som «excellent».

Styrker kunnskapsnasjonen

Midlene som er delt ut gjennom Utforsk-programmet går til samarbeid med Brasil, India, Japan. Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

«Desse løyvingane vil styrke Noreg som kunnskapsnasjon. Eg er glad for å sjå at prosjekta vi no støttar legg opp til at fleire studentar kan dra på utveksling til våre prioriterte samarbeidsland»-
Det sier minister for forsking- og høyere utdanning Ola Borten Moe i en pressemelding om tildelingen.

I vurderingen av “Sea matters”-prosjektet heter det at: “It also involves joint educational activities, integration of higher education and research, joint student exchange and synergies to other European funding schemes, as the Swedish Research council.”

UTFORSK-programmet skal blant annet styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid.

«Det er gledeleg å sjå at prosjekta koplar utdanning, forsking og arbeidsliv tettare saman. Det er òg positivt at fleire har praksis som ein stor del av prosjektet sitt, og at vel 20 prosent av studentane dermed vil ha arbeidspraksis som ein del av utvekslinga si».

Det uttaler direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule i pressemeldingen.

«Sea matters» er det foreløpig siste i rekken av internasjonale prosjekter innenfor Akademiets kunstneriske utviklingsarbeid.

Mer om det kunstneriske utviklingsarbeidet ved Akademi for scenekunst.

By Ann-Kristin Johansen
Published Nov. 6, 2022 9:41 AM - Last modified Nov. 8, 2022 12:51 PM