Camilla Eeg-Tverbakk

Norwegian Theatre Academy
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608685
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Documentary theatre and performance, dramaturgy, ethics, object oriented philosophy, performance art, performance studies, socially engaged art practice, participatory art practices, site specificity

Courses taught

 • Theory, text for performers, documentary practice, ethics, dramaturgy
 • https://www.hiof.no/english/studies/programmes/mperform-master-in-performance/structure/
 • https://www.hiof.no/english/studies/programmes/skuespill-bachelor-in-acting/structure/

Background

Dr. Camilla Eeg-Tverbakk is a freelance dramaturg and Professor in Dramaturgy and Performance. She has a PhD in Theatre & Performance from Roehampton University/ London, an MA in Performance Studies from New York University, an MA in Theatre Science from University of Oslo and has studied theatre practice at École Jacques Lecoq in Paris. She has a background as performer with independent companies in Norway, as well as from curating and extensive lecturing and teaching experience. Eeg-Tverbakk was the Artistic Director of the Acting Program at NTA between 2007-11. She has published articles in magazines and periodicals, edited the book Dans i samtiden (Spartacus 2006) on Norwegian contemporary dance, co-edited the book Performance Art by Baktruppen, First Part (Kontur 2009) and Responsive Listening, Theatre Training for Contemporary Spaces (Brooklyn Arts Press 2014).

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Tags: Dramaturgy, Compositional strategies, ethics, object oriented relations in the arts

Publications

 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Dokumentasjon som et utvidet begrep, I:  Katalog til utstillingen Kunsten å falle.  Preus fotomuseum.  faglig_kompendium. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Play as a Performative Act in the work of Baktruppen, In Camilla Eeg-Tverbakk & Knut Ove Arntzen (ed.),  Performance art by Baktruppen : first part.  Kontur Publishing.  ISBN 9788299768771.  faglig_bok_forlag.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). The Stamsund Survey 2004, In Camilla Eeg-Tverbakk & Knut Ove Arntzen (ed.),  Performance art by Baktruppen : first part.  Kontur Publishing.  ISBN 9788299768771.  faglig_bok_forlag.

View all works in Cristin

 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Kollektivets dramaturgi. Uten Tittel og VERK produksjoner.  ISBN 978-82-93502-17-3.  10 s.
 • Ely Seidman, Karmenlara & Eeg-Tverbakk, Camilla (ed.) (2015). Responsive Listening: Theater Training for Contemporary Spaces. Brooklyn Arts Press.  ISBN 978-1-936767-36-6.  120 s.
 • Fiskvik, Anne Margrete; Mæland, Siri; Torvik, Eli; Eeg-Tverbakk, Camilla & Haraldsen, Heidi M. (2010). Dans,estetikk og samfunn. Tell Forlag.  ISBN 9788275223515.  316 s.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla & Arntzen, Knut Ove (ed.) (2009). Performance art by Baktruppen : first part. Kontur Publishing.  ISBN 9788299768771.  156 s.

View all works in Cristin

 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2019). Ethics in practice, dealing with documentary material.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2019). Innledning til seminaret Material Strategies.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2019). Kunstbokas tilnærming til kunstnerisk forskning, debatt om betydningen av kunstnerisk utviklingsarbeid ved Oslo Met..
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2019). Material Strategies in Art Practice.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla & Behrens, Electa Woodbridge (2019). What the Body Says: How a materialist approach to vocal actions can open for new dramaturgical strategies to performing personal stories.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Dramaturgies of Reality, shaping and being shaped by things.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Ethics in Practice, example from a Theatre-ting.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Fra kunstnerisk praksis til akademia.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Inspill Kompetansehevende tiltak.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Opponent speech for PhD candidate Kent Olofsson. Musikhögskolan i Stockholm.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Thinking Alongside.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). You Talking to Me.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Å fortelle en historie fra virkeligheten.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2018). Å iscenesette dokumenter – det ukjentes etikk og dramaturgi.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla & Archetti, Cristina (2018). EMBODIED, a Performance lecture on involuntary childlessness.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). An Interdisciplinary Arts Education in a Norwegian Context – How we got Inspired and how we have influenced the scene”,. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE.  ISSN 2501-9929.  2(2) . doi: http://filosofie.unibuc.ro/ijaphc-international-journal-of-aesthetics-and-philosophy-of-culture/
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Childism.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Come as You Are.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Documents are things, In Karmenlara Ely Seidman & Maria Magdalena Schwaegermann (ed.),  Infinite Record: Archive, Memory, Performance (Book).  Brooklyn Arts Press.  ISBN 9781936767410.  chapter.  s 188 - 192
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Jeg vil høre havet - et dialogprosjekt.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Teaterforestilling skal hjelpe oss å snakke om overgrep og kjenne hva det gjør med oss.. Fredrikstad Blad. . doi: https://www.f-b.no/debatt/overgrep/teater/teaterforestilling-skal-hjelpe-oss-a-snakke-om-overgrep-og-kjenne-hva-det-gjor-med-oss/o/5-59-714560
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Vi må orke å snakke om overgrep. Forskning.no.  ISSN 1891-635X. . doi: https://forskning.no/meninger/kronikk/2017/03/vi-ma-orke-snakke-om-overgrep
 • Ely Seidman, Karmenlara & Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Childism: Performance Lecture.
 • Iumiento, Gianluca & Eeg-Tverbakk, Camilla (2017). Gianluca Iumiento in dialogue with Camilla Eeg-Tverbakk.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2016). Beat the Drum: Wishful Beginnings.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2016). Fadren.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2016). I møte med det tapte, Et dialogprosjekt for og med ungdom 2013-14.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2016, 24. september). Moderator under seminar for vinnerne av International Ibsen Award 2016, Forced Entertainment. [TV].  Nationaltheatret, Oslo.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2016). Theatre-ting, Towards a Materialist Practice of Staging Documents.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2015). Beat the Drum - walk.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2015). La Traviata.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2015). Mozarts Requiem.
 • Ely Seidman, Karmenlara & Eeg-Tverbakk, Camilla (2015). Introduction, In Karmenlara Ely Seidman & Camilla Eeg-Tverbakk (ed.),  Responsive Listening: Theater Training for Contemporary Spaces.  Brooklyn Arts Press.  ISBN 978-1-936767-36-6.  Introduction.  s 11 - 14
 • Ely Seidman, Karmenlara & Eeg-Tverbakk, Camilla (2015). Material Strategies for Performers.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2014). Theatre – ting, how to relate to documentary material.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). Att begära Tre Systrar, 2013.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). Det performative selv.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). Ethical dilemmas in the documentary based performing arts.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). Når kunsten snylter på virkeligheten. Hvor dokumentarisk er dokumentarisk?. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). Performance som relasjonskapende plattform - med eksempler fra det tverrfaglige performancefeltet.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). Teater-ting, et rom for å utøve etikk.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). Tekst som ting, om kunstnerens forhold til dokumentarisk materiale.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). WOE.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2013). working methods WOE.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Acting: why and how.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Dokumentasjon, kunnskap, kritikk.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Havfrue-freak : Ann Liv Young iscenesetter en asymmetrisk maktrelasjon. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (2/3), s 68- 69 Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Mellom barken og veden - kunst eller sosialt prosjekt?. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (4), s 22- 25 Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Om arbeid med tekstens musikalske potensiale. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Persepctives on staging authenticity. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Å spille en tekst. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2012). Åpningsinnlegg. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Ansikt til ansikt : Noen ord om muligheten for en relasjonell skuespillteknikk. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (3/4)
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Derfor lager jeg forferdelige forestillinger. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  s 14- 17
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Endimensjonalt om globalisering. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (1) Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Essay til gjestespillet "On the Concept of the Face, Regarding teh Son of God" av Rome Castellucci ved Nationaltheatret, Oslo.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Hva kan samtidsdansen bidra med?.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Intervju med Kate Valk, Wooster Group. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (3/4)
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Research 2011.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2011). Unyansert om kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). FoU in 2010.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Historisk perspektiv. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Ikke til behag : Ann Liv Young vil finne vår sårbarhet og eksponerer samtidig sin egen : Cinderella av og med Ann Liv Young (US) Black Box Teater 12. september 2010. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (3-4), s 88- 89
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010, 25. september). Kommentar : rabalderet rundt forestillingen til Ann Liv Young. [Radio]. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Lager teater om kommunens indre liv. Fredrikstad Blad.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010, 19. april). Ny generasjon skuespillere stormer frem. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Ny generasjon skuespillere vokser frem. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Samtidsdans i Norge, I: Heidi Marian Haraldsen (red.),  Dans, estetikk og samfunn : 1 og 2.  Tell forlag.  ISBN 9788275223515.  Kapittel.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Samtidsperspektiv. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Tar med innbyggerne på råd. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010, 24. november). Teaterutdanninger i Norge. [Radio]. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2010). Virkelighetens verden. Magasin & program : Dramatikkens hus.  (høst), s 49- 52
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Baktruppen Remixed. ?.  (1) Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Danserisk samtale. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Documentation as an expanded concept - The work of Baktruppen. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). FoU in 2009.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Hvor er Goboland : kritikk av forestillingen Goboland. ?.  (02.mar)
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Ikke gjør kunsten vanskeligere enn den er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009, 01. september). Internasjonal suksess.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Participatory Art Practice as a Model for Processes of Local Democracy?. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Perfect Performance ? en festival med et oppdrag : anmeldelse av festival i Stockholm. ?.  (6)
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Perfect Performance ? en festival med et oppdrag : anmeldelse av festival i Stockholm. ?.  (4)
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009, 24. november). Riding a Dead Horse. [Radio]. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Saloon. Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009, 26. mars). Sult så det svir. [Radio].
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009, 26. mars). Sultne på å vise hva de kan.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2009). Whatever happened to feminism? : anmeldelse av Carolee Schneeman?s presentasjon på OCA. Billedkunst.  ISSN 1501-4460.  (1)
 • Eeg-Tverbakk, Camilla & Arntzen, Knut Ove (red.) (2009). Recycling in arts, education and contemporary theatre : documentation and report on an open seminar from the 4th and 5th of December 2008.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2008). Dansens Hus - rom for debatt?. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2008). Dansens Hus i Oslo, senter eller periferi?. ?.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2008). Hey Girl!. ?.  (2) Show summary
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2008). How to deal with methodological challenges at the Norwegian Theatre Academy?.
 • Eeg-Tverbakk, Camilla (2008). Hvem er det som snakker?. ?.  (02.apr) Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:06 PM - Last modified Sep. 4, 2018 10:30 PM