Responsivt rom - en lytting inn i materialitet

Gjennom sitt kunstneriske utviklingsarbeid ved Akademiet for scenekunst har Gunhild Mathea Husvik-Olaussen utforsket rom, materiale, lyd, kropp og tid som likeverdige deler i en komposisjon.

Bildet viser en av  Gunhild Mathea Husvik-Olaussens installasjoner

UTSTILLING GALLERI F15: Sediment på Galleri F15 i 2020. (Foto: Gunhild Mathea Husvik-Olaussen)

Olaussens kunstneriske utviklingsarbeid Responsivt rom - en lytting inn i materialitet utforsker rom, materiale, lyd, kropp og tid som likeverdige deler i en komposisjon.
 

 

Forskningen er en del av kunstnerens doktorgradsarbeid innenfor PhD-programmet Kunstnerisk utviklingsarbeid. Olaussen er en interdisiplinær kunstner som har spesialisert seg innenfor scenografi og lydkunst (sound art red.anm.). 

"Responsivt rom – en lytting inn i materialitet" resulterte i flere kunstneriske visninger, samarbeidsprosjekt, prøveprosjekt, kunstneriske forsøk, tekster og forelesninger. Under disputasen fokuserte Olaussen på prosjektets tre hovedvisninger; Sounding Matter på Galleri F15 i 2020, Resonans på Henie Onstad Kunstsenter under Ultimafestivalen i 2019 og Interferens på Lydgalleriet i Bergen i 2019, samt tekstsamlingen Petrichor (2020), en samling tekster skrevet i prosess underveis i utviklingsarbeidet.

Tekstene i Petrichor er nære og ransakende, skrevet som aktivt interagerende refleksjon og har vært en viktig del av prosessen med å ringe rundt mulighetsrommet arbeidene leter etter. 

Avsluttet på Galleri F15

Den kunstneriske sluttvisningen "Sounding Matter" ble vist ved Galleri F15 i perioden 01.01.2020 - 15.03.2020. Refleksjonsmaterialet som omkranser prosjektet er publisert i sin helhet på researchcatalogue.net
 

DISPUTERTE: Gunhild Mathea Husvik-Olaussens (Foto: Tale Hendnes 

"Responsivt rom – en lytting inn i materialitet" følger retningslinjene til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) fra 2019. Kunstnerisk praksis og refleksjon er kjernen i dette programmet.

Karen Kipphof, Trond Lossius og Christian Blom har vært veiledere for Gunhild Mathea Husvik-Olaussen. Disputasen fant sted 27.januar i år som et digitalt live-event på Zoom. 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 4. feb. 2021 12:46 - Sist endret 8. feb. 2021 09:58