Om avdelingen

Akademi for scenekunst (Norwegian Theatre Academy) tilbyr bachelorstudium i skuespill, bachelorstudium i scenografi, masterstudium i performance og masterstudium i scenografi. Det rekrutteres internasjonalt og all undervisning foregår på engelsk. Studioeprogrammene er fulltidsstudier har internasjonale utvekslingsmuligheter. Med kunststipendiater og forskningsprosjekter jobber Akademi for scenekunst også målbevisst med å styrke sin strategi innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Les med om Akademi for scenekunst på våre engelske sider