Aktuelt

Aktuelle saker

  • David_Jensen - An amazing place to investigate deeper! 12. feb. 2018 00:00
    - Once you’ve figured out something with performance that you’re wanting to investigate deeper, the NTA Master of performance might be an amazing place to do that!
  • SergeVanArxFotoNinaSFredheim Vant utdanningskvalitetspris 4. des. 2017 15:12

    Utdanningskvalitetsprisen 2017 ved Høgskolen i Østfold er tildelt Akademi for scenekunst ved professor Serge von Arx for arbeid utført ved HiØs masterstudium i scenografi.

  • Feiring_NTA Akademiet fikk ja til nytt masterprogram 20. nov. 2017 15:28

    Intenst arbeid gjennom flere år har gitt full uttelling for Akademiet. Deres nye master i performance har fått NOKUTs velsignelse.