Aktuelle saker

David_Jensen.jpg
Publisert 12. feb. 2018 00:00
- Once you’ve figured out something with performance that you’re wanting to investigate deeper, the NTA Master of performance might be an amazing place to do that!
SergeVanArxFotoNinaSFredheim.jpg
Publisert 4. des. 2017 15:12

Utdanningskvalitetsprisen 2017 ved Høgskolen i Østfold er tildelt Akademi for scenekunst ved professor Serge von Arx for arbeid utført ved HiØs masterstudium i scenografi.

Feiring_NTA.jpg
Publisert 20. nov. 2017 15:28

Intenst arbeid gjennom flere år har gitt full uttelling for Akademiet. Deres nye master i performance har fått NOKUTs velsignelse.