Vant utdanningskvalitetspris

Utdanningskvalitetsprisen 2017 ved Høgskolen i Østfold er tildelt Akademi for scenekunst ved professor Serge von Arx for arbeid utført ved HiØs masterstudium i scenografi.

SergeVanArxFotoNinaSFredheim.jpg

PRISVINNER: Serge von Arx er her avbildet da masterstudiet ved Akademi for scenekunst ble innviet i 2014. Foto: Nina S. Fredheim, HiØ

Utdanningskvalitetsprisen 2017

Prisen ble delt ut på HiØs julebord for ansatte fredag 1. desember 2017. 

Prorektor uttalte da følgende på vegne av juryen: 

– Det er mottatt to gode søknader til årets utdanningskvalitetspris. Det var derimot en av søknadene som skilte seg ut og som svarte godt på alle de sentrale kriteriene for prisen.

– Innenfor masterstudium i scenografi har Akademi for scenekunst inngått avtaler med Norsk Teknisk Museum som muliggjør at studentene kan delta i museets forskning omkring planlagte utstillinger og andre forskningsaktiviteter. Avtalen gjør at studentene får anledning til å produsere sine masterprosjekter ved museet. I tillegg får ansatte ved akademiet anledning til å forske på det utvidede scenografibegrepet.

– Tiltaket er en del av det organiserte masterstudiet og har allerede skapt stor oppmerksomhet, særlig med tanke på prosjekt «Grossraum», der alle studentene i kull 2015-2017 blant annet deltok i workshop med Norsk Teknisk Museum.

– Prosjektet hadde fokus på tvangsarbeid i Norge under 2 verdenskrig.

I søknaden tydeliggjør Akademi for scenekunst at tiltakene har vært nyskapende og bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten. Tiltakene er utført i aktivt samarbeid mellom studenter, undervisnings- og forskningspersonale, samt eksterne aktører. Dette har bidratt til positive resultater i utdanningen.

– Utdanningskvalitetsprisen tilfaller således Akademi for Scenekunst ved professor Serge von Arx, sa prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Prisen ble fredag mottatt av Ann Berit Løland og Pea Hov fra Akademi for scenekunst.

Utdanningskvalitetsprisen2017.jpg

Bilde tatt ved prisutdelingen, fra venstre: Anne Berit Løland, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og Pea Hov. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Kriterier for Utdanningskvalitetsprisen ved HiØ

Kriteriene for prisen er at tiltakene bør være nyskapende og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
• Det må dokumenteres at tiltakene utføres i aktivt samarbeid mellom studenter, undervisnings- og forskningspersonale og eventuelt andre aktører.
• Det må også dokumenteres at tiltakene har ført til positive resultater i utdanningen.

Prisen på 50.000 kroner tilfaller den fagenhet som prisvinnerne tilhører, og skal brukes av prisvinnerne til tiltak som videreutvikler utdanningskvaliteten.

Publisert 4. des. 2017 15:12 - Sist endret 18. juni 2018 13:52