Organisasjon

Avdelingsledelse

Akademi for scenekunst er organisert med et delt lederskap mellom det administrative og det kunsteriske. Det kunstneriske lederskapet deles mellom kunstnerisk leder for scenografi (BA og MA) professor Serge von Arx, og kunsterisk leder for skuepill (BA) og performance (MA) professor Karmenlara Ely. Administrasjonsleder er Anne Berit Løland.

Vår organisasjonsmodell speiler det tverrfaglige fokuset ved Akademi for scenekunst. Et delt, kunstnerisk lederskap mellom de to lederne for scenografi- og skuespillerlinjen gir oss en bedre mulighet til å forankre de kunstneriske visjonene innenfor begge studieretninger. Det skaper også rom for kunstneriske samarbeidsprosjekter mellom våre scenografi- og skuespillerstudenter.

 

Seksjonsstyret

Du finner oversikt over styrets medlemmer og sakspapirer på HiØs fellesside for råd og utvalg.

 

Kunstnerisk råd

Det kunstneriske rådet ved Akademi for scenekunst består av Robert Wilson, Meg Stuart, Guillermo Gomez-Peña/La Pocha Nostra and Kelly Copper/Pavol Liska (Nature Theatre of Oklahoma)