Samarbeid

Akademi for scenekunst er et møtested for studenter og kunstnere fra hele verden som gjennom forskning og kunstnerisk eksperimentering bidrar til å skape morgendagens kunstuttrykk.

Kjente scenekunstnere og pedagoger fra hele verden underviser ved akademiet. Utdanningen er internasjonal med studenter fra store deler av verden som bringer et kulturelt mangfold til studiene. Studielinjene samarbeider tett i workshops og seminarer, samt med å skape originale kunstneriske produksjoner. Akademi for scenekunst samarbeider med en rekke kunstutdanninger internasjonalt, og studieopphold i utlandet er en integrert del av utdanningen.