Arkivet - Dokumentasjonsenheten

Arkivtjenesten ved Høgskolen i Østfold er sentralisert og er fysisk plassert på studiested Halden.

Arkivarbeidet skal bidra til at skolens saksbehandling og dokumentasjonsbehov oppfyller de krav som stilles gjennom de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Har du spørsmål i forbindelse med journalen?
Ta kontakt med arkivleder Christina Berger (tlf. 69 21 81 80), Kristin Johansen (tlf. 69 21 81 81) eller Thomas Nilsen (tlf. 69 21 81 22).