Bygningsmessig drift

Bygningsmessig drift har ansvaret for forvaltning av bygningsmassen, husleie, energi og vakthold. Det blir utført løpende oppussing, opprydding og vedlikeholdsarbeider etter behov på de enkelte utleieobjektene. Bygningsmessig drift ledes av Rolf-Eirik Bexrud.

Bygningsmessig drift har ansvar for høgskolens studiesteder ved:

På Kråkerøy leier vi av privat utleier. På Remmen leier vi av Statsbygg.

Klikk her for åpningstider for studenter/ansatte/gjester på Remmen

Kontaktpersoner

Leder bygningsmessig drift:
Rolf-Eirik Bexrud

Driftsleder Statsbygg:
Jan Robby Nilsen
Epost: JanRobby.Nilsen@statsbygg.no
Tlf: 901 30 917

HALDEN
Vaktmestertjeneste HiØ - Halden
E-post: vaktmester@hiof.no
Tlf: 69 60 82 00

FREDRIKSTAD
Vaktmestertjeneste HiØ - Fredrikstad
E-post: vaktmester-fred@hiof.no
Tlf: 69 60 86 90