Forskningsenheten

Forskningsenheten er høgskolens administrative støtte for forskning og utvikling. Ønsker du dialog med forskere eller har du spørsmål om hva slags forskning vi driver med, så kan du sende epost til Trine Eker Christoffersen. Vi formidler dine henvendelser til rette fagpersoner.

Forskningsenheten oppdrag kan beskrives slik:

Forskningsenheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av konst. forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen. Vi holder til i 3. etasje ved studiested Remmen, Halden.